Hvordan søke hjelp?

Vi som jobber i dette prosjektet og de andre ansatte på NKVTS gir ikke selv behandling for PTSD og kan ikke henvise deg til behandling andre steder. Vi har heller ikke lov til å ta imot henvendelser om behandling på epost, ettersom dette ikke er en sikker kanal for sensitive personopplysninger.  

Den beste måten å få hjelp på er i første omgang å ta kontakt med fastlegen din. Vedkommende kan hjelpe deg med å vurdere hva slags hjelp du trenger og henvise deg til rette hjelpeinstans. For å vurdere om du har posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan fastlegen hjelpe deg med å fylle ut et kartleggingsskjema som vi anbefaler, kalt «traume- og PTSD-screening» (TRAPS II).

Les her for bruk av TRAPS hos fastlegen

Dersom du skal henvises videre til psykologisk behandling er distriktspsykiatrisk senter (DPS) et godt alternativ for mange. Ved de fleste DPS har de behandlere med kompetanse på behandling av PTSD. I dette prosjektet jobber vi spesifikt med å øke kompetansen ved DPS.

Se oversikt over deltakende klinikker i ITV-prosjektet her.

Fastlegen kan også henvise deg til en privatpraktiserende psykolog eller psykiater som har avtale med det offentlige. Da betaler du kun egenandel. Se oversikt over avtalespesialister her. Det er også flere privatpraktiserende behandlere uten slik avtale som kan gi god hjelp og har kortere ventetid. Der må du imidlertid betale behandlingen selv eller få den dekket av for eksempel en forsikringsordning.  

Det vil være viktig å snakke med din behandler om hva slags behandling du ønsker og som de kan tilby. Et utgangspunkt kan være å henvise til vår informasjon om anbefalt behandling for PTSD.  

Mange får også god hjelp av å snakke med andre med PTSD og delta i selvhjelpsgrupper. Et godt sted å starte kan være hjemmesiden til Landsforeningen for PTSD i Norge. Du kan også finne mange gode metoder for selvhjelp på denne siden fra Senter for Krisepsykologi.