Faktura

NKVTS mottar kun elektronisk faktura (EHF-faktura) eller faktura sendt som pdf per epost.

Ved elektronisk faktura (EHF-faktura) oppgis organisasjonsnummer 986 304 096.

Faktura sendt per epost sendes til: Invoice.907360@vismabpo.no

Fakturaadresse

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS
Postboks 181 Nydalen
0409 OSLO

Faktura merkes med navn på kontaktperson og prosjektnummer eller prosjektnavn.