Styret

Styret består av syv medlemmer og ni varamedlemmer. Tre medlemmer foreslås av NORCE AS, to foreslås av Helse- og omsorgsdepartementet og to medlemmer er representanter for de ansatte.

Styreleder

Herlof Nilssen, spesialrådgiver for Helse Vest

Nestleder

Robert Bjerknes, professor/viserektor ved Universitetet i Bergen

Styremedlemmer

Ingrid Helgøy, konserndirektør NORCE Samfunn

Randi Ulberg, professor ved Universitetet i Oslo

Lisbeth Kristine Røyneland, leder av støttegruppen 22. juli

Gertrud Sofie Hafstad, forsker II NKVTS

Anja Emilie Kruse, forsker II NKVTS

Varamedlemmer

Cathrine Bjordal Bergheim, Barnehuset i Moss (personlig vara for Randi Ulberg)

Ellen Merethe Roberg, vikarlærer Røråstoppen skole (personlig vara for Lisbeth Kristine Røyneland)

Vara for representanter fra NORCE

Trond Stalsberg Mydland, forskningsleder NORCE Samfunn

Grethe Johnsen, forsker II NORCE Helse

Hilde Danielsen, forsker I NORCE Samfunn

Vara for ansattrepresentanter

1. vara: Harald Bækkelund, forsker II NKVTS

2. vara: Knut Gythfeldt, forskningsrådgiver NKVTS

3. vara: Synne Stensland, forsker II NKVTS

4. vara: Anne Lie Andreassen, rådgiver/prosjektkoordinator NKVTS