Styret

Styret består av syv medlemmer og ni varamedlemmer. Tre medlemmer foreslås av NORCE AS, to foreslås av Helse- og omsorgsdepartementet og to medlemmer er representanter for de ansatte.

Styreleder

Herlof Nilssen, spesialrådgiver for Helse Vest

Nestleder

Robert Bjerknes, professor/viserektor ved Universitetet i Bergen

Styremedlemmer

 • Ingrid Helgøy, konserndirektør NORCE Samfunn
 • Randi Ulberg, professor ved Universitetet i Oslo
 • Lisbeth Kristine Røyneland, leder av støttegruppen 22. juli
 • Gertrud Sofie Hafstad, forsker II NKVTS
 • Anja Emilie Kruse, forsker II NKVTS

Varamedlemmer

 • Cathrine Bjordal Bergheim, Barnehuset i Moss (personlig vara for Randi Ulberg)
 • Ellen Merethe Roberg, vikarlærer Røråstoppen skole (personlig vara for Lisbeth Kristine Røyneland)

Vara for representanter fra NORCE

 • Trond Stalsberg Mydland, forskningsleder NORCE Samfunn
 • Grethe Johnsen, forsker II NORCE Helse
 • Hilde Danielsen, forsker I NORCE Samfunn

Vara for ansattrepresentanter

 1. vara: Harald Bækkelund, forsker II NKVTS
 2. vara: Helle Håve Stangeland, doktorgradsstipendiat NKVTS
 3. vara: Runhild Grønlie, kommunikasjonsrådgiver NKVTS
 4. vara: Anne Lie Andreassen, forskningsrådgiver NKVTS