Styret

Styret består av syv medlemmer og ni varamedlemmer. Tre medlemmer foreslås av NORCE AS, to foreslås av Helse- og omsorgsdepartementet og to medlemmer er representanter for de ansatte.

Styreleder

Herlof Nilssen

Nestleder

Jon Harald Kaspersen, konserndirektør for Helse og samfunn, NORCE

Styremedlemmer

 • Cathrine Bjordal Bergheim, Barnehuset Moss
 • Lisbeth Kristine Røyneland, leder av støttegruppen 22. juli
 • Gertrud Sofie Hafstad, forsker II, NKVTS
 • Anja Emilie Kruse, forsker II, NKVTS

Varamedlemmer

 • Gunn Hætta, sosionom (personlig vara for Cathrine Bjordal Bergheim)
 • Ellen Merethe Roberg, vikarlærer Røråstoppen skole (personlig vara for Lisbeth Kristine Røyneland)

Vara for representanter fra NORCE

 • Trond Mydland, forskningsleder NORCE Samfunn
 • Grethe Johnsen, forsker II, NORCE Helse
 • Tord S. Linden, forskningsleder NORCE Bærekraft og omstilling

Vara for ansattrepresentanter

 1. vara: Harald Bækkelund, forsker II NKVTS
 2. vara: Helle Håve Stangeland, doktorgradsstipendiat NKVTS
 3. vara: Runhild Grønlie, kommunikasjonsrådgiver NKVTS
 4. vara: Anne Lie Andreassen, forskningsrådgiver NKVTS