Styret

Styret består av syv medlemmer og ni varamedlemmer. Tre medlemmer foreslås av NORCE AS, to foreslås av Helse- og omsorgsdepartementet og to medlemmer er representanter for de ansatte.

Styreleder

Steinar Meling, Organisasjonsdirektør Norce AS

Nestleder

Robert Bjerknes, professor/viserektor ved Universitetet i Bergen

Styremedlemmer

Ingrid Helgøy, konserndirektør Norce Samfunn

Randi Ulberg, professor ved Universitetet i Oslo

Lisbeth Kristine Røyneland, leder av støttegruppen 22. juli

Gertrud Sofie Hafstad, forsker II NKVTS

Anja Emilie Kruse, forsker II NKVTS

Varamedlemmer

Cathrine Bjordal Bergheim, Barnehuset i Moss (personlig vara for Randi Ulberg)

Ellen Merethe Roberg, vikarlærer Røråstoppen skole (personlig vara for Lisbeth Kristine Røyneland)

Vara for representanter fra NORCE

Trond Mydland, forskningsleder Norce Samfunn

Grethe Johnsen , forsker II Norce Helse

Hilde Danielsen, forsker I Norce Samfunn

Vara for ansattrepresentanter

1. vara: Harald Bækkelund, forsker II NKVTS

2. vara: Knut Gythfeldt, forskningsrådgiver NKVTS

3. vara: Synne Stensland, forsker II NKVTS

4. vara: Anne Lie Andreassen, rådgiver/prosjektkoordinator NKVTS