Styret

Styret består av syv medlemmer og 9 varamedlemmer. To medlemmer foreslås av Universitetet i Oslo, tre foreslås av Helsedirektoratet og to medlemmer er fra de ansatte.

Styremedlemmer:

Gudleik Grimstad, (styreleder), Oslo
med personlig vara Edvard Hauff, Oslo

Trine Normann, (nestleder), Oslo
med personlig vara Camilla Grimsæth, Larvik

Erik Gulbrandsen, Rælingen
med personlig vara Edvard Hauff, Oslo

Dag Ø. Nordanger, Bergen
Med personlig vara Willy-Tore Mørch, Tromsø

Inger F. Stokke, Lærdal
med personlig vara Anne Grete Terjesen, Oslo

Ansatterepresentanter:

Yngvil Grøvdal, Bærum

Kristin Skjørten, Bærum

Varamedlemmer:

  1. Anne Lie Andreassen, Oslo
  2. Lutine de Wal Pastoor, Bærum