Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma – A cross-border study of health service utilization and prescriptions

Formålet med PROTECT er å utvikle kunnskap som kan bidra til å styrke helsetjenestens beredskap ved terrorangrep og lignende katastrofer.

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Terrorhendelser rammer individer, familier og samfunn over hele verden. Forskning har vist at mange av de som rammes ikke får tilstrekkelig helsehjelp, og det er et stort behov for å utvikle bedre modeller for oppfølging.

Terrorangrep skaper kaos og uforutsigbarhet som gjør det utfordrende å gjennomføre god forskning i etterkant. PROTECT har som målsetning å utvikle en effektiv forskningsmetode som gjør det mulig å sammenligne bruk av helsetjenester mellom terrorangrep på tvers av landegrenser. Vi vil undersøke hvordan direkte og indirekte eksponering for et terrorangrep påvirker bruk av primær- og spesialisthelsetjenester og medisinforskrivninger ved å innhente data fra helseregistre og administrative databaser i henholdsvis Norge og Frankrike. Disse dataene vil sammenstilles med selvrapporterte data fra intervju- og internett-baserte studier av terrorutsatte i Norge (de som ble rammet av Utøya-angrepet i 2011) og Frankrike (de som ble rammet av terrorangrepene i Paris i 2015). Det betyr at studien vil gi innsikt både i hvordan de utsatte selv opplever sin helse og helsehjelpen de har mottatt, og gi presis informasjon om når og hvor mye de har vært i kontakt med helsevesenet.

Ved hjelp av register- og administrative data vil vi også undersøke om det var endring i bruk av helsetjenester eller medisiner hos den generelle befolkningen etter terrorangrepene i Norge og Frankrike. Samarbeid med Frankrike gir mulighet for å sammenligne bruk av helsetjenester etter terrorangrep på tvers av landegrenser. Norge og Frankrike har noe ulik organisering av helsetjenester. Dette gjør at prosjektet kan gi innsikt i hvordan forskjeller i organisering kan påvirke hjelpetilbudet. Denne kunnskapen kan bidra til at vi kan utforme bedre helsehjelp ved lignende hendelser i fremtiden.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Samarbeidspartnere er NTNU, INSERM og Sante publique France.

Publikasjoner

Askenazy, F., Fernandez, A., Altan, L., Battista, M., Dückers, M., Gindt, M., Nachon, O., Ivankovic, A., Porcar-Becker, I., Prieto, N., Robert, P., Stene, L. E., Thummler, S., & Manera, V. (2022). Remote training as a common tool for the different professionals involved in the acute phase after terror attacks across Europe: Perspectives from an expert panel. Frontiers in Psychiatry, 13. doi:10.3389/fpsyt.2022.915929

Stene, L. E., Vuillermoz, C., Overmeire, R. V., Bilsen, J., Dückers, M., Nilsen, L. G., & Vandentorren, S. (2022). Psychosocial care responses to terrorist attacks: a country case study of Norway, France and Belgium. BMC Health Services Research, 22. doi:10.1186/s12913-022-07691-2

Motreff, Y., Pirard, P., Vuillermoz, C., Rabet, G., Petitclerc, M., Stene, L. E., . . . Vandentorren, S. et al. (2021). Mental health care utilization by first responders after Paris attacks. Occupational Medicine, 72(2), 81-90. doi:10.1093/occmed/kqab150

Robert, M., Stene, L. E., Garfin, D. R., Vandentorren, S., Motreff, Y., du Roscoät, E., & Pirard, P. (2021). Media Exposure and Post-traumatic Stress Symptoms in the Wake of the November 2015 Paris Terrorist Attacks: A Population-Based Study in France. Frontiers in Psychiatry. doi:10.3389/fpsyt.2021.509457

Stene, L. E. (2021). Face à la pandémie et au terrorisme: santé mentale, soutien social et confiance en crise [Facing the pandemic and terrorism: mental health, social support and trust in times of crisis]. Revue de neuropsychologie.

Stene, L. E. (2020). Le projet PROTECT (Santé publique France). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Stene, L. E. (2019). PROTECT: Prospective Research On Terrorist Events and Collective Trauma – A cross-border study of health service utilization and prescriptions. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater