Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Radikalisering og psykisk helse

Et skritt i utvikling av helsesektorens kompetanse på arbeid med voldelig ekstremisme er å identifisere eventuelle sammenhenger mellom radikaliseringsprosesser og individers psykiske helse. Det antas i regjeringens «Handlingsplan mot voldelig ekstremisme» (2014) at «radikalisering og voldelig ekstremisme kan sees i sammenheng med voldsproblematikk, atferdsvansker og psykiske problemer.» (s. 18). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har i den sammenheng valgt å utvikle en kunnskapsoppsummering for å se nærmere på sammenhengen mellom radikalisering og psykisk helse. NKVTS har ikke tidligere utført forskning på temaet «radikalisering og voldelig ekstremisme». Denne kunnskapsoppsummeringen kan sees som et første skritt i dette arbeidet.  

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Beskrive foreliggende kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom psykisk uhelse og radikalisering.

Delmål

Etablere kompetanse på NKVTS innenfor forskning på radikalisering og terrorisme.

Metode

Kunnskapsoppsummering

Publikasjoner

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater