Seminarer og arrangementer

Boklansering: Bekymringsarbeidet

Arrangementet ble avholdt Fredag 25. august kl 8.30 til 9.30. Innslipp og enkel servering fra kl 8.00

Fredag 25. august inviterer vi til lansering av boken "Bekymringsarbeidet", en bok om politiets arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Arrangementet er gratis. Arrangementet streames

Denne boka tar mål av seg å vise fram hvor vanskelig og motsetningsfylt forebygging av ekstremistisk vold er. Vi byr på et nærbilde av dette uhyre komplekse og krevende arbeidsfeltet, som vi kaller for bekymringsarbeidet.

I korte trekk går det ut på å skille mellom «reell» og «ubegrunnet» bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme, og å avgjøre hva som eventuelt er en hensiktsmessig form for intervensjon dersom risikoen vurderes å være «reell».

Forfattere er Kristin Engh Førde, Arnfinn J. Andersen og Per Moum Hellevik.

Boken er et resultat av forskningsprosjektet Pårørende, politi og bekymring. Håndtering og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, som ble gjennomført ved NKVTS mellom 2016 og 2018.

Programmet starter kl 08.30

  • Velkommen ved Ann Kristin Gresaker fra Cappelen Damm Akademisk
  • Presentasjon av boken ved Kristin Engh Førde
  • Panelsamtale med Lars Gule (filosof og pensjonert førsteamanuensis ved Oslomet), Erik Kruse (forebyggende koordinator/SLT i Fredrikstad kommune og medlem av Ekstremismekommisjonen), ledet av Arnfinn Andersen.

NKVTS har siden 2014 vært ett av flere forskningsmiljøer som på regjerningens oppdrag utvikler kunnskap i tråd med Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Vårt fokus ble på hvordan tjenestene, og da særlig politiet, forstår og håndterer sine oppgaver gitt i den samme handlingsplanen.

Boka er utgitt med åpen tilgang av Cappelen Damm Akademisk, med støtte fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Last ned og les boken

God lesning og velkommen på lanseringsseminar i Halvbroren bokkafe!

Forskerne

Andre forskere

  • Kristin Engh Førde

    Kristin Engh Førde

    Postdoktor - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

    Vis profil

Har du spørsmål?

Boklansering: Bekymringsarbeidet
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404