Om prosjektet

Her finner du informasjon om prosjektet "Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen" som er finansiert av Helsedirektoratet. Trinnvis traumefokusert kognitiv adferdsterapi (TF-CBT) er en metode for behandling av traumeutsatte barn, utviklet i USA. I dette pilotprosjektet skal vi teste ut om metoden kan fungere også i kommunehelsetjenesten i Norge.

Prosjektleder for Trinnvis TF-CBT

Ormhaug, Silje Mørup

Ormhaug, Silje Mørup (Forskningsleder /Ph.d/ Psykologspesialist)

 

Prosjektgruppen

Dyrdal, Gunvor Marie               Fagermoen,Else Merete

Jensen, Tine                                Knutsen, Marie Lindebø

Michaelsen, Kaja                      Nymoen, Roxana Camilla

Næss, Anders                             Skjærvø, Ingeborg

 

Hovedmål

Trinnvis TF-CBT er et lavterskeltilbud med to trinn. I det første trinnet er det forelder eller andre omsorgsgivere som selv gjør det direkte arbeidet og fungerer som behandler. Forelderen får da veiledning og tett oppfølging fra en terapeut. Ved bedring i symptombildet, er de påfølgende 6 ukene en vedlikeholdsfase. Dersom barnet fortsatt har alvorlige symptomer etter 6-9 uker kan behandlingen trappes opp til trinn 2, som består av behandling i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

I pilotprosjektet (2018-2020) har terapeuter ansatt i et utvalg kommuner med tilknytning til BUP fått gratis opplæring i metoden. Hensikten med studien er å undersøke om metoden ser ut til å være til hjelp for barna, hvordan metoden passer inn i kommunehelsetjenesten og om barn, foreldre og terapeuter liker behandlingsmetoden.

Prosjektet vil følge ca. 75 barn og foreldre som mottar Trinnvis TF-CBT. I tillegg vil terapeuter som har fått opplæring i Trinnvis TF-CBT bli intervjuet om deres erfaringer med behandlingsmetoden. Dette vil bidra til å få utredet følgende spørsmål:

  • Er dette en modell som er gjennomførbar i Norge?
  • Oppleves den som nyttig og hjelpsom av helsearbeidere og tjenestemottakere?
  • Rapporterer barna og foreldrene om symptomlette gjennom behnadlingen?
  • Blir de barna som fortsatt har høye symptomer henvist videre til mer omfattende behandling i BUP?
  • Hvordan fungerer samarbeidet mellom kummunehelsetjenesten og BUP?
  • Hvilke andre instanser arbeider rundt familien?
  • Hva skjer med omsorgsgiveren gjennom behandlingen?

Tilbake til Trinnvis-TF-CBT hovedsiden.

 

Merk: NKVTS er et forskningssenter. Forespørsler om og henvisninger til behandling gjøres ved kontakt med helsevesenet.