Tema: Vold og overgrep Live 21. november 2023 09:00
< NKVTS TV

Vold og menn


Sammen med det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget inviterer vi til seminar om menn og vold den 21. november kl 9.00-11.15. Hva behøver vi å vite mer om når det gjelder menn som utøver vold, og menn utsatt for vold? Hva vi kan gjøre for å forebygge vold, og hjelpe dem som blir utsatt?

Sendingen starter kl 09.00