Tema: Vold og overgrep Live 21. november 2023 09:00
< NKVTS TV

Vold og menn


Sammen med det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget arrangerte vi seminar om vold og menn den 21. november. Hva behøver vi å vite mer om når det gjelder menn som utøver vold, og menn utsatt for vold? Hva vi kan gjøre for å forebygge vold, og hjelpe dem som blir utsatt?

Bidragsytere er

  • Cecilie Daae, direktør ved NKVTS
  • Claus Moxnes Jervell, utvalgsleder Mannsutvalget
  • Maria Teresa Grønning Dale, NKVTS
  • Gunnar Svensson, Politidirektoratet Kripos
  • Monika Rosten, OsloMet
  • Sveinung Sandberg, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  • Bente Lømo og Ingunn Rangul Askeland, Alternativ til Vold

 

Detaljert program

Innlegget til Sveinung Sandberg kom dessverre ikke med i opptaket. Som erstatning lenker vi til hans kronikk i Aftenposten der han gjør rede for mye av det samme som han snakket om under seminaret.