Tema: Katastrofer, terror og stressmestring, Vold og overgrep Live 7. juni 2022 10:00
< NKVTS TV

Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten


Blir pasienter bedre av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for posttraumatisk stresslidelse (PTSD)? Og hvordan kan klinikker sørge for at kunnskapen opprettholdes i klinikkene? På dette seminaret kan du høre om våre erfaringer med implementering i psykisk helsevern for barn, unge og og voksne.

I tillegg lanseres rapporten Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne.

Program:
10.00 – 10.05: Velkommen v/Inger Elise Birkeland, direktør ved NKVTS
10.05 – 10.15: Introduksjon av implementeringsprosjektene v/Karina Egeland
10.15 – 10.30: Blir pasientene bedre av traumebehandling? v/Nadina Peters
10.30 – 10.45: LOCI som implementeringsstrategi v/Ane-Marthe Solheim Skar
10.45 – 11.00: Utfordringer tjenestene står overfor og veien videre v/Karina Egeland
11.00 – 11.30: Åpent for spørsmål og kommentarer

Rapporten finner du her.