Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser?

Stensland, S., Aakvaag, H. F., & Ormhaug, S. M. (2011). Posttraumatiske reaksjoner hos barn og ungdom: Hvordan kan barnelegen møte barn og ungdommer som har opplevd traumatiske hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 60-63.

Forskerne