Aktuelt

Råd i forbindelse med korona

Vi lever nå med de strengeste begrensningene siden krigen. Karantene, isolasjon og redsel for smitte kan slite på både voksne og barn. Vi har laget noen sider rettet mot ulike grupper. Her finner dere råd om hvordan dere best kan håndtere situasjonen.

Some of these texts are also available in English.
Se også portalen om psykososial omsorg ved en pandemi hos RVTS Øst.

Til fagpersonell

Forskning på psykososiale konsekvenser

Vi har også gjort en gjennomgang av  forskning på psykososiale konsekvenser av pandemier. Vi peker på særlig sårbare grupper, og gir en modell for hjelpebehov.

Ny 8. april: Prinsipper for psykososial oppfølging av voksne
Ny 8. april: Flyktninger og asylsøkere – familier, barn og enslige under koronapandemien

Psykososiale konsekvenser av koronapandemien for barn, unge og voksne (pdf)
Psykiske helsekonsekvenser for sårbare grupper under koronaviruspandemien i et 2-3 måneders perspektiv (pdf)
Forslag til modell for psykososial oppfølging av barn og familier (pdf)

 

Ny 6. april: Situasjonen for voldsutsatte

Vi vet at situasjonen for mange voldsutsatte, både barn og voksne, forverrer seg i situasjoner som den vi opplever nå. Det kan også være slik at flere som ikke har opplevd vold tidligere vil utsettes for vold under korona-pandemien.
Korona, smitteverntiltak og voldsutsatte

Ivaretakelse av helsepersonell

Forskere ved NKVTS har utarbeidet noen tekster som omhandler hvordan helsepersonell kan reagere under perioder med særlig press, og hvordan ledere kan ivareta sine ansatte.
Helsepersonells reaksjoner
Ledelse av innsatspersonell under krise
Forberedelse før og ivaretakelse etter vakt

 

Til foreldre

Det å ha informasjon og være forberedt kan redusere ditt eget stress og være beroligende for dine barn.
Les våre råd til foreldre

Familier over hele landet opplever store endringer i hverdagen i disse dager. For noen familier er dette ekstra vanskelig.
Les våre råd til foreldre i sårbare livssituasjoner

Til barn og unge

Mange barn og unge er engstelige for at de selv eller noen de er glad i skal bli smittet med korona.
Se informasjon og råd til barn og unge

Alle familier er forskjellige. Husk at det finnes alarmtelefoner du kan ringe dersom det blir veldig vanskelig hjemme.
Se informasjon og råd til barn og unge i en sårbar livssituasjon

For noen av de barna og ungdommene som sliter psykisk, kan nye tanker, følelser og bekymringer dukke opp som følge av store forandringer i hverdagen.
Les våre råd til barn og ungdom som sliter psykisk

Til deg som har psykiske plager

Koronasmitten og smitteverntiltakene kan medføre ekstra belastninger for alle, og kanskje særlig for deg som har psykiske plager eller rusproblemer.
Les våre råd til deg som har psykiske plager

Stress ved karantene/isolasjon

Å være i hjemmekarantene eller isolasjon kan være en stressende situasjon.
Les våre stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon