Ansatte
Pressebilder

Granly, Lene Beate

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: +4793690173

Kompetanseområder

  • Behandling av traumeutsatte barn og unge
  • Traumefokusert kognitiv atferdsterapi
  • Implementering og implementeringsledelse

Jeg ble utdannet psykolog i 1995, og psykologspesialist i 2005. De første årene som psykolog jobbet jeg i rusfeltet, så med den bakgrunnen var det naturlig med spesialisering i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer. De neste 10 årene jobbet jeg ved BUP Nedre Romerike, hvor jeg var teamleder for et av generalistteamene og del av lederteam. I den perioden gjennomførte jeg også en videreutdanning som veileder i kognitiv terapi. Jeg var også den gang opptatt av traumer og ble godkjent EMDR-terapeut.

Fra 2008 deltok jeg som terapeut i den første norske TF-CBT studien, og i 2010 ble jeg rekruttert til å drive opplæring i metoden ved NKVTS. Jeg har vært med i nasjonal implementering av TF-CBT i norske BUPer siden oppstart av prosjektet i 2012, i noen år også som daglig leder. Gjennom deltagelse i prosjektet i mer enn 10 år, har jeg opparbeidet mye erfaring med alle sider av implementeringsarbeid, fra opplæring av behandlere til lederoppfølging, de siste årene også med programmet for implementeringsledelse, LOCI. Det har vært mye spennende utviklingsarbeid og meningsfull deltagelse i forskning, hovedsakelig knyttet til TF-CBT og implementeringen, men også annen forskning ved NKVTS.

Jeg opplever at jeg i mitt arbeid er heldig som har mulighet for å bidra til at så mange barn og unge som strever etter traumatiske hendelser både kan oppdages og få en behandling som er virksom, slik at de kan komme i gang med utviklingen sin igjen og leve gode liv.

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Jensen, T. K., Holt, T., Ormhaug, S. M., Egeland, K., Granly, L., Hoaas, L. E. C., Hukkelberg, S. S., Indregard, T., Stormyren, S., & Wentzel-Larsen, T. (2014). A Randomized Effectiveness Study Comparing Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy With Therapy as Usual for Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(3), 356-369. doi:10.1080/15374416.2013.822307

Jensen, T. K., Fjermestad, K., Granly, L., & Wilhelmsen, N. (2013). Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry. doi:10.1177/1359104513499356 Sammendrag

Jensen, T. K., Granly, L., Hoaas, L. E., & Stormyren, S. (2012). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge som har vært utsatt for traumer. In K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (pp. 169-199). Gyldendal Akademisk.

Rapporter

Birkeland, M. S., Blestad, C., Granly, L., Knutsen, M. L., Ormhaug, S. M., Skar, A. S., Jensen, T., (2024). Femten år med forskning på og implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i Norge. Sammendrag

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport Nr 1 2022). Sammendrag

Andre publikasjoner

Jensen, T., Granly, L., Hoaas, L. E. C., & Stormyren, S. (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. In K. Martinsen & R. Hagen (Red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (pp. 239-265). Gyldendal Akademisk.

Pressebilder