Filters

Topic

Publications

Type

Year

Results

Publication

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange. Morgenbladet.

Publication

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Publication

Bjørnholt, M. (2022). Dårlige mottaksforhold gir økt sårbarhet for seksuelle overgrep. Aftenposten.

Publication

Syringen, F. (2018). Skammens tause tyngde: Traumerelaterte vansker hos barn og unge i etterkant av tilrettelagt avhør som fornærmede i vold- og overgrepssaker Norwegian only.

Publication

Øverli, I. T., & Bergman, S. (2019). Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn. In O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (pp. 143-165). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Publication

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning. Politiforum.

Publication

Jensen, T. K. (2017). Behandling av traumatiserte barn og ungdom: Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi. In J. Kjøbli, H. Eng, S. K. Ertesvåg & I. Frønes (Red.) Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge (pp. 97-112). Gyldendal Akademisk.

Publication

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Publication

Aakvaag, H. F. (2017). Vær en superhelt [] Norwegian only. Visual lab.

Publication

Stray-Pedersen, A., Møller, C., de Lange, C., Due-Tønnessen, B. J., Eggesbø, H. B., Grøgaard, J., Haugen, O. H., Mahesparan, R., Hikmat, O., Müller, L. S. O., Mahesparan, R., Ording Muller, L. S., Myhre, A. K., Myhre, M. C., Nedregaard, B., Nordhov, S. M., Rognum, T. O., Rosendahl, K., Vollmer-Sandholm, M. J., Sørbø, T., vollmer-sandholm, m. j., & Aukland, S. M. (2019). Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(2), 126-128. doi:10.4045/tidsskr.18.0922

Publication

Bjørnholt, M., & Hjemdal, O. K. (2018). Vold i parforhold er ikke likestilt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Publication

Myhre, M. C., & Lunde, I. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner [] Norwegian only. .

Publication

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep - hva så. Forebygging.no.

Publication

Øverlien, C., & Holt, S. (2018). Letter to the Editor: Research on Children Experiencing Domestic Violence. Journal of Family Violence, 34(1), 65-67. doi:10.1007/s10896-018-9997-9

Publication

Revet, A., Hebebrand, J., Bhide, S., Bhide, S., Stene, L. E., Caseiro, J., Klauser, P., Conti, E., Et al, M. a., Deutz, M., . . . Wessing, I. et al. (2018). Dual training as clinician-scientist in child and adolescent psychiatry: are we there yet. European Child and Adolescent Psychiatry, 27(3), 263-265. doi:10.1007/s00787-017-1104-x

Publication

Hafstad, G. S., & Siqveland, J. (2017). Personlig vekst etter livsomveltende hendelser. In K. Wold, T. G. Kalstad & T. G. Kalstad & K. WoldK. M. Hansson (Red.) Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst (pp. 135-148). Abstrakt forlag.

Publication

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Forord. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 11-12). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-00

Publication

Jensen, T. K. (2016). "Det er som om stefar er inni hodet mitt hele tiden". Hvordan kan vi forstå og hjelpe traumatiserte barn og ungdom? In H. Haavind & H. Øvreeide (Red.) Barn og unge i psykoterapi, bind 2 (pp. 312-343). Gyldendal Akademisk.

Publication

Glad, K. A. (2015). "Må jeg tilbake til internatskolen?". Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52(7), 594-599.

Publication

Sandmoe, A. (2014). Vold mot eldre kvinner [Violence against elderly women] Norwegian only. In K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (pp. 117-134). Cappelen Damm Akademisk. Summary

Publication

Eskedal, J., Lien, I. L., Schultz, J. H., Grønlie, R., & Borgen, G. (2012). Hvorfor gjorde du det mamma? [] Norwegian only. .

Publication

Borgen, G., & Eskedal, J. (2009). Hjemme verst [] Norwegian only. DVD: Cynergi.

Publication

Bjørnholt, M. (2020). Koronakrisens barn. Morgenbladet.

Publication

Bjørnholt, M. (2022). Partnervold kan være en av årsakene til kvinners høyere sykefravær. www.forskning.no.

Publication

Sandmoe, A., Myhre, J., Iversen, M. H., Eriksen, S., & Lichtwarck, B. (2022). Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-15. doi:10.18261/tfo.8.3.7