Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Arbeidsmiljø og sykefravær etter alvorlige hendelser

Ekstreme eller brå endringer på arbeidsplassen, forårsaket av katastrofer, ulykker eller terror, kan kaste nytt lys over hvordan ansatte reagerer på stress innenfor rammen av sitt arbeidsmiljø. Dette prosjektet fokuserer på terrorangrepet som fant sted i Regjeringskvartalet den 22. juli, 2011

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet tar sikte på prospektivt å utforske psykososiale ettervirkninger av terroren 22. juli, med fokus på endringer i regjeringsansattes arbeidsmiljø, sykefravær/arbeidsdeltakelse og andre følgetilstander assosiert med angrepet. 

Det overordnede målet med prosjektet er å utforske hvilke forhold som fremmer eller hemmer tilfredsstillende arbeidsforhold og helse, samt en høy grad av arbeidsdeltakelse.

Metode

Studien har et prospektivt, longitudinelt design, og den tredje og siste runden av datainnsamlingen ble gjennomført mars/april 2014. Data ble i hovedsak innhentet ved hjelp av web-baserte spørreskjemaer. Alle regjeringsansatte i Oslo ( n˜ 4000) ble invitert til å delta i studien.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Tilleggsinformasjon

Våren 2015 samlet vi inn data fra NAV og SSB angående legemeldt sykefravær og diagnosebruk i etterkant av terroren 22. juli 2011.

En ny komplett datafil forventes å være klar ved utgangen av 2015.

Første bakgrunnsartikkel for studien ble publisert i sommer; http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.01156/abstract

Her ser vi på selvrapportert tap av arbeidsevne og sosial fungering etter 22. juli. Senere artikler vil knytte funn fra denne artikkelen opp mot faktisk legemeldt sykefravær og diagnosebruk. 

Se også prosjektet:
Helse, trivsel og arbeidsmiljø etter 22/7: En undersøkelse av ansatte i Regjeringskvartalet og departementene

Publikasjoner

Berthelsen, M., Hansen, M. B., Nissen, A., Nielsen, M. B., Knardahl, S., & Heir, T. (2020). Effects of exposure to workplace terrorism on subsequent doctor certified sickness absence, and the modifying role of psychological and social work factors: a combined survey and register study. BMC Public Health, 20(1). doi:10.1186/s12889-020-08465-3

Hansen, M., Bang Hansen, M., Berthelsen, M., Nissen, A., & Heir, T. (2018). Sick leave before and after a work-place targeted terror attack. International Archives of Occupational and Environmental Health. doi:10.1007/s00420-018-1390-8

Solberg, Ø., Birkeland, M. S., Blix, I., Hansen, M., & Heir, T. (2016). Towards an exposure-dependent model of Posttraumatic stress: Longitudinal Course of Posttraumatic stress Symptomatology and Functional Impairment after the 2011 Oslo Bombing. Psychological Medicine, 46(15), 3241-3254. doi:10.1017/S0033291716001860

Solberg, Ø., Blix, I., & Heir, T. (2015). The aftermath of terrorism: posttraumatic stress and functional impairment after the 2011 Oslo bombing. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2015.01156

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater