Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Helse, trivsel og arbeidsmiljø etter 22/7: En undersøkelse av ansatte i Regjeringskvartalet og departementene

NKVTS har fått i oppdrag av helsedirektoratet å undersøke hvordan de ansatte i Regjeringskvartalet er blitt berørt av bombeangrepet 22. juli 2011

 
2010 Dette prosjektet er pågående 2026

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Prosjektet skal kartlegge de ansattes helse, arbeidsmiljø og opplevd sikkerhet på arbeidsplassen etter bombeeksplosjonen 22/7-2011. Prosjektet søker å finne svar på hvordan terrorhendelsen har virket inn på de ansattes helse, hvordan helsen har utviklet seg over tid, og hvordan ulike faktorer ved ledelse og arbeidsmiljø har virket fremmende eller hemmende på helsa, funksjon og livskvalitet i etterkant av terrorhendelsen.

Prosjektet søker også å finne svar på hvordan opplevelsen av sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen har vært, hvordan dette har blitt påvirket av informasjon, øvelser eller konkrete sikkerhetstiltak, og i hvilken grad utrygghet har helsemessige konsekvenser.

Undersøkelsen har et longitudinelt design med 3 måletidspunkter, våren -2012, -2013 og -2014. De fleste av departementene (13 av 17) med departementenes serviceavdeling tilrettela for at de ansatte skulle kunne svare på en web-basert spørreundersøkelse ved hvert av de tre tidspunktene. Dette ga en svarprosent på over 50% ved hvert måletidspunkt.

Publikasjoner

Birkeland, M. S., & Heir, T. (2017). Making connections: exploring the centrality of posttraumatic stress symptoms and covariates after a terrorist attack. European Journal of Psychotraumatology. doi:10.1080/20008198.2017.1333387

Birkeland, M. S., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). Does optimism act as a buffer against posttraumatic stress over time? A longitudinal study of the protective role of optimism after the 2011 Oslo bombing.. Psychological Trauma, 9(2), 207-213. doi:10.1037/tra0000188

Birkeland, M. S., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). Gender Differences in Posttraumatic Stress Symptoms after a Terrorist Attack: A Network Approach. Frontiers in Psychology, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.02091

Birkeland, M. S., Hansen, M., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). For Whom Does Time Heal Wounds? Individual Differences in Stability and Change in Posttraumatic Stress after the 2011 Oslo Bombing. Journal of Traumatic Stress, 30(1), 19-26. doi:10.1002/jts.22158

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Hansen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2017). Like a bridge over troubled water? A longitudinal study of general social support, colleague support, and leader support as recovery factors after a traumatic event. European Journal of Psychotraumatology, 8(1). doi:10.1080/20008198.2017.1302692

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Hansen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2017). The impact of a workplace terrorist attack on employees’ perceptions of leadership: A longitudinal study from pre- to postdisaster. Leadership Quarterly, 28(5), 659-671. doi:10.1016/j.leaqua.2017.01.002

Hansen, M., Birkeland, M. S., Nissen, A., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). Prevalence and course of symptom-defined PTSD in individuals directly or indirectly exposed to terror: A longitudinal study. Psychiatry, 80(2), 171-183. doi:10.1080/00332747.2016.1230983

Nielsen, M. B., Birkeland, M. S., Hansen, M., Knardahl, S., & Heir, T. (2017). Victimization from workplace bullying after a traumatic event: time-lagged relationships with symptoms of posttraumatic stress. International Archives of Occupational and Environmental Health, 90(5), 411-421. doi:10.1007/s00420-017-1204-4

Birkeland, M. S., Knatten, C. K., Hansen, M., Hem, C., & Heir, T. (2016). Long-term relationships between perceived social support and posttraumatic stress after the 2011 Oslo bombing: A three-year longitudinal study. Journal of Affective Disorders, 202, 230-235. doi:10.1016/j.jad.2016.05.037

Blix, I., Birkeland, M. S., Hansen, M., & Heir, T. (2016). Posttraumatic Growth—An Antecedent and Outcome of Posttraumatic Stress: Cross-Lagged Associations Among Individuals Exposed to Terrorism. Clinical Psychological Science, 4(4), 620-628. doi:10.1177/2167702615615866

Blix, I., Birkeland, M. S., Solberg, Ø., Hansen, M., & Heir, T. (2016). The Launching and Ensnaring Effects of Construing a Traumatic Event as Central to One’s Identity and Life Story. Applied Cognitive Psychology, 30(4), 526-531. doi:10.1002/acp.3224

Blix, I., Kanten, A. B., Birkeland, M. S., Solberg, Ø., Nissen, A., & Heir, T. (2016). Thinking About What Might Have Happened: Counterfactual Thinking and Post-traumatic Stress in Individuals Directly and Indirectly Exposed to the 2011 Oslo Bombing. Applied Cognitive Psychology, 30(6), 983-991. doi:10.1002/acp.3289

Heir, T., Blix, I., & Knatten, C. K. (2016). Thinking that one’s life was in danger: perceived life threat in individuals directly or indirectly exposed to terror. British Journal of Psychiatry, 209(4), 306-310. doi:10.1192/bjp.bp.115.170167

Hem, C., Nielsen, M. B., Hansen, M., & Heir, T. (2016). Effort-reward imbalance and post-traumatic stress after a workplace terror attack. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 10(2), 219-224. doi:10.1017/dmp.2015.158

Birkeland, M. S., Hafstad, G. S., Blix, I., & Heir, T. (2015). Latent classes of posttraumatic stress and growth. Anxiety, Stress, & Coping, 28(3), 272-286. doi:10.1080/10615806.2014.956097

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S., & Heir, T. (2015). Associations between work environment and psychological distress after a workplace terror attack: The importance of role expectations, predictability and leader support. PLOS ONE, 10(3). doi:10.1371/journal.pone.0119492

Birkeland, M. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S., & Heir, T. (2015). Time-lagged relationships between leadership behaviors and psychological distress after a workplace terrorist attack. International Archives of Occupational and Environmental Health, 89(4), 689-697. doi:10.1007/s00420-015-1106-2

Blix, I., Birkeland, M. S., Hansen, M., & Heir, T. (2015). Posttraumatic Growth and Centrality of Event: A Longitudinal Study in the Aftermath of the 2011 Oslo Bombing. Psychological Trauma, 7(1), 18-23. doi:10.1037/tra0000006

Nissen, A., Nielsen, M. B., Solberg, Ø., Hansen, M., & Heir, T. (2015). Perception of threat and safety at work among employees in the Norwegian ministries after the 2011 Oslo bombing. Anxiety, Stress, & Coping, 28(6), 650-662. doi:10.1080/10615806.2015.1009831

Solberg, Ø., Blix, I., & Heir, T. (2015). The aftermath of terrorism: posttraumatic stress and functional impairment after the 2011 Oslo bombing. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2015.01156

Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2014). Centrality of event and symptoms of posttraumatic stress disorder after the 2011 Oslo bombing attack. Applied Cognitive Psychology. doi:10.1002/acp.2988

Blix, I., Hansen, M., Birkeland, M. S., Nissen, A., & Heir, T. (2013). Posttraumatic growth, posttraumatic stress and psychological adjustment in the aftermath of the 2011 Oslo bombing attack. Health and Quality of Life Outcomes, 11:160. doi:10.1186/1477-7525-11-160

Hansen, M., Nissen, A., & Heir, T. (2013). Proximity to terror and post-traumatic stress: a follow-up survey of governmental employees after the 2011 Oslo bombing attack. BMJ Open, 3(7). doi:10.1136/bmjopen-2013-002692

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater