Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Scandinavian Star, kartlegging av overlevende og etterlatte

Studien beskriver erfaringer og helse hos traumeeksponerte personer på riktig lang sikt. Datainnsamlingen ble gjennomført på oppdrag av Stortingets uavhengige granskningskommisjon for brannen på Scandinavian Star.

 
2016 Dette prosjektet er pågående 2026

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Denne studien fokuserer på helse og trivsel hos overlevende og etterlatte 26 år etter brannen på Scandinavian Star i 1990. Vi kartlegger hvordan de berørte opplevde situasjon under brannen og i tiden etterpå, og hvordan de berørte vurderte oppfølging eller eventuelt mangel på oppfølging de fikk etter brannen, tillit til samfunnsinstitusjoner, samt aktuell helse og trivsel.

– Vi vet lite om hvordan det går over tid med folk som har opplevd denne typen traumatiske hendelser og traumatiske tap. Det er få studier som følger opp hvordan folk har det utover de første tre årene etter hendelsen. Her har det gått 26 år, og det er derfor et unikt prosjekt i forskningssammenheng.

Høsten 2016 intervjuet NKVTS 98 overlevende og 95 etterlatte (svarprosent = 60). Rapporten fra studien vil gi et bredt bilde av erfaringer, sosiale forhold og helse i tiden etter katastrofen. I ytterligere publikasjoner vil studien gi kunnskap om forholdet mellom kognitive prosesser, interpersonlige relasjoner, institusjonell tillit og psykisk helse.

Det er etablert et internasjonalt samarbeid med Docent/programdirektør Filip Arnberg ved Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala Universitet.

Metode

Ansikt-til-ansikt intervju.

Publikasjoner

Blix, I., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2020). Vivid memories of distant trauma: Examining the characteristics of trauma memories and the relationship with the centrality of event and posttraumatic stress 26 years after trauma. Applied Cognitive Psychology. doi:10.1002/acp.3650

Thoresen, S., Birkeland, M. S., Arnberg, F. K., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2019). Long-term mental health and social support in victims of disaster: comparison with a general population sample. BJPsych Open, 5(1). doi:10.1192/bjo.2018.74

Blix, I., Kanten, A. B., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2018). Imagining What Could Have Happened: Types and Vividness of Counterfactual Thoughts and the Relationship With Post-traumatic Stress Reactions. Frontiers in Psychology, 9. doi:10.3389/fpsyg.2018.00515

Thoresen, S., Birkeland, M. S., Wentzel-Larsen, T., & Blix, I. (2018). Loss of trust may never heal. Institutional trust in disaster victims in a long-term perspective: Associations with social support and mental health. Frontiers in Psychology, 9, 1204. doi:10.3389/fpsyg.2018.01204

Thoresen, S., Andreassen, A. L., Arnberg, F. K., Birkeland, M. S., Blix, I., & Hjorthol, T. (2017). Scandinavian Star: Erfaringer og helse hos overlevende og etterlatte etter 26 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2017).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater