Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Terrorangrepet. Hva gjør terroren med oss? En studie av den norske befolkningen etter 22. juli

Terror har som grunnleggende mål å skape frykt i befolkningen, og/eller endre holdninger. Terrorangrepene 22. juli etterfulgt av en mobilisering av befolkningen, ved massivt oppmøte på offentlige markeringer og deltakelse i blomsternedleggelser og lystenning m.m. Det ser ut til at hendelsene hadde stor effekt på befolkningen i de første dagene og ukene, men vi vet lite om effekten over tid.

 
2011 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Undersøkelsen vil gi kunnskap om på hvilken måte 22. juli har påvirket den norske befolkning i forhold til frykt, psykisk helse og holdninger til trygghet og andre samfunnsaktuelle temaer.

Metode

Telefonintervju og spørreskjema

Tilleggsinformasjon

Samarbeidspartnere

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet. Ipsos MMI er samarbeidspartner i forbindelse med datainnsamling.

Publikasjoner

Magruder, K. M., Kassam-Adams, N., Thoresen, S., & Olff, M. (2016). Prevention and public health approaches to trauma and traumatic stress: a rationale and a call to action. European Journal of Psychotraumatology, 7. doi:10.3402/ejpt.v7.29715

Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2016). Parents of terror victims. A longitudinal study of parental mental health following the 2011 terrorist attack on Utøya Island. Journal of Anxiety Disorders, 38, 47-54. doi:10.1016/j.janxdis.2016.01.004

Jensen, T. K., Thoresen, S., & Dyb, G. (2015). Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 56(1), 45-52. doi:10.1111/sjop.12182

Dyb, G., Jensen, T. K., Glad, K. A., Nygaard, E., & Thoresen, S. (2014). Early outreach to survivors of the shootings in Norway on the 22nd of July 2011. European Journal of Psychotraumatology, 5. doi:10.3402/ejpt.v5.23523

Thoresen, S., Jensen, T. K., & Dyb, G. (2014). Media Participation and Mental Health in Terrorist Attack Survivors. Journal of Traumatic Stress, 27(6), 639-646. doi:10.1002/jts.21971

Thoresen, S., Jensen, T. K., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2014). Social support barriers and mental health in terrorist attack survivors. Journal of Affective Disorders, 156, 187-193. doi:10.1016/j.jad.2013.12.014

Thoresen, S., Aakvaag, H. F., Wentzel-Larsen, T., Dyb, G., & Hjemdal, O. K. (2012). The day Norway cried: Proximity and distress in Norwegian citizens following the 22nd July 2011 terrorist attacks in Oslo and on Utøya Island. European Journal of Psychotraumatology, 3. doi:10.3402/ejpt.v3i0.19709

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater