Hvem er vi?

På denne siden kan du bli bedre kjent med prosjektgruppa og oss som arbeider med implementering av TF-CBT. Du kan også se hvem du kan kontakte ved hvilke spørsmål.

Prosjektleder
Marie Lindebø Knutsen
Telefon: 909 31 877
E-post: marie.knutsen@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til prosjektet som helhet.

Prosjektkoordinator
Camilla Blestad
Telefon: 994 42 691
E-post: camilla.blestad@nkvts.no
Kan kontaktes av ved spørsmål knyttet til kurs, sertifisering, Ekstranett, iPader og lydopptak (diktafonappen).

Konsulent, psykologspesialist
Lene Beate Granly
Telefon: 936 90 173
E-post: lene.granly@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP.

Konsulent, psykologspesialist
Gry Kristina Husebø
Telefon: 405 46 762
E-post: g.k.husebo@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP og Statens barnehus.

Konsulent, psykologspesialist (i foreldrepermisjon)
Ragnhild Holm Løwgren
Telefon: 948 70 969
E-post: r.h.lowgren@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP og Statens barnehus.

Konsulent, psykologspesialist
Sigrid Kjuus
Telefon: 225 95 500
E-post: sigrid.kjuus@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP.

Psykologspesialist
Silje Mørup Ormhaug
E-post: s.m.ormhaug@nkvts.no

Professor, psykologspesialist
Tine Jensen
E-post: tine.jensen@nkvts.no