TF-CBT-konferansen

Hvert år holder vi en TF-CBT-konferanse, hvor forskere og terapeuter møtes for å dele erfaringer og kunnskap. På denne siden får du informasjon om kommende konferanser, samt materiale fra tidligere år.

I 2018 arrangerte vi den første TF-CBT-konferansen for å markere avslutningen av den første implementeringsperioden. Tilbakemeldingene på de to dagene var positive, og alt tydet på at det var behov for et sted hvor terapeuter og forskere som arbeider med traumer og TF-CBT kan møtes og utveksle erfaringer og kunnskap. I 2022 slo vi oss sammen med andre prosjektgrupper på NKVTS og holdt en konferanse som handlet om kunnskapsbasert traumebehandling. Dette vil vi videreføre.

Informasjon og materiale fra tidligere konferanser kan du finne ved å følge linkene under.

TF-CBT-konferansen 2018

TF-CBT-konferansen 2019

TF-CBT-konferansen 2020

TF-CBT-konferansen 2021

NKVTS-konferansen