Vil din kommune delta i Trinnvis sammen?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) inviterer 10 nye kommuner til deltakelse i et pågående forskningsprosjekt om tidlig hjelp til traumeutsatte barn.

I behandlingsmetoden, Trinnvis sammen har foreldre en helt sentral rolle i å hjelpe barna sine med traumerelaterte vansker. Høres dette interessant ut?

Bakgrunn

Noen barn kan få vansker etter traumatiske hendelser. Det kan vise seg som vegring for å delta i aktiviteter, gå på skolen eller være med venner, eller barna kan vise uro, engstelse, sinne eller tristhet.

Kanskje kjenner man til en eller flere spesifikke hendelser som kan være årsak til at barnet sliter; som mobbing, vold eller ulykker, andre ganger vet man ikke hvorfor.

Sammen med 20 norske kommuner tester Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) om behandlingsmetoden Trinnvis sammen kan gi barn og deres familier raskere og bedre hjelp til å håndtere reaksjoner på traumatiserende hendelser enn hjelpetilbudet som allerede finnes i kommunen.

Vi inviterer nå 10 nye kommuner til å delta. Prosjektet er finansiert av helse og omsorgsdepartementet (HOD) som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse.

Hva er Trinnvis sammen?

Trinnvis sammen er utarbeidet fra traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) og er basert på kjente behandlingsprinsipper for traumerelaterte vansker. Det er en delvis hjemmebasert korttidsbehandling for barn fra 7 til 12 år og deres familier. I Trinnvis sammen får barnets omsorgsgiver en mer aktiv rolle enn vanlig i å hjelpe barnet sitt, under tett støtte og veiledning av en terapeut fra kommunen.

Behandlingen tilpasses ulike traumatiserende hendelser. Foreløpige studier viser at metoden har god effekt, at den passer godt inn i en norsk kontekst og at både barn, foreldre og terapeuter liker å jobbe på denne måten.

Les om Trinnvis sammen hos Norsk forening for kognitiv terapi.

Les mer om metoden: Trinnvis sammen

Er dette interessant for din kommune?

NKVTS inviterer nå med 10 nye kommuner til å delta i forskningsprosjektet.

  • Deltakelse er gratis.
  • Opplæring av nye terapeuter vil foregå i 3.-5. september 2024.
  • Som en del av prosjektet tilbyr vi kommunehelsetjenesten og deres samarbeidspartnere et kompetanseløft i traumeforståelse, gjennom et halvdagskurs hos kommunen med fokus på opplæring i grunnleggende traumeforståelse og –kartlegging.
  • Studien har et randomisert kontrollert design, og familiene som deltar vil bli trukket til å motta enten Trinnvis sammen eller det ordinære tilbudet i kommunen

Kontakt

Er du nysgjerrig på mer informasjon og lurer på om din kommune kan delta?

Prosjektleder: Silje M. Ormhaug
Epost: s.m.ormhaug@nkvts.no