Tema: Vold og overgrep Publisert 17. september 2021
< NKVTS TV

Vold og overgrep går på livet løs


Forelesning: Stensland, Synne Øien

Vold kan gi store plager hos barn og ungdom. I forelesningen møter vi to fiktive personer, Abdi og Liv.

Abdi og Liv forteller om utfordringer de opplever på skolen som følge av traumene de har blitt utsatt for.

Hvordan kan du som helsearbeider bidra til å hjelpe Abdi og Liv? Det blir gitt flere oppgavesett underveis dere kan løse knyttet til denne problemstillingen.

Formålet med forelesningen er at det skal bli lettere for oss å møte og samarbeide med barn og unge utsatt for vold og overgrep på en god måte, og for å kunne gi dem den hjelpen og støtten de trenger.