Ansatte
Pressebilder

Løwgren, Ragnhild Holm

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: +4794870969

Kompetanseområder

Litt om meg:

Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2012 og ble ferdig med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2017. Jeg har hovedsakelig jobbet ved ulike BUPer og alltid vært spesielt opptatt av traumebehandling for barn og unge. Derfor skrev jeg også spesialistoppgave og senere en artikkel om kliniske utfordringer i utredning og behandling av barn og unge med symptomer på traumer og ADHD. Jeg ble med i TF-CBT-prosjektet som terapeut i 2014 og begynte som TF-CBT-konsulent ved NKVTS i 2020. Både som behandler i BUP og som TF-CBT-konsulent er jeg særlig opptatt av familieperspektivet i traumebehandling, og brenner for godt foreldrearbeid i TF-CBT. Jeg er også veldig opptatt av god traumekartlegging og hvordan dette kan gjøres på en måte som oppleves meningsfull og givende for både pasienter og behandlere.

 

Kompetanseområder:

– Barn og unges psykiske helse – klinisk arbeid med kartlegging, utredning og psykoterapeutisk behandling

– Traumebehandling – fokus på barn og unge

– Foreldreveiledning

– Veiledning og konsultasjon til behandlere og ledere

– Implementering og kunnskapsbasert praksis

Prosjekter

Andre publikasjoner

Løwgren, R. H., & Evensen, K. L. (2019). ADHD og traumer: Sammenhenger og utfordringer i klinisk praksis med barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(7), 504-513.

Pressebilder