Ansatte
Løwgren, Ragnhild Holm Pressebilder

Løwgren, Ragnhild Holm

Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 948 70 969

Kompetanseområder

– Barn og unges psykiske helse – klinisk arbeid med kartlegging, utredning og psykoterapeutisk behandling

– Traumebehandling – fokus på barn og unge

– Foreldreveiledning

– Veiledning og konsultasjon til behandlere og ledere

– Implementering og kunnskapsbasert praksis

Prosjekter

Andre publikasjoner

Løwgren, R. H., & Evensen, K. L. (2019). ADHD og traumer: Sammenhenger og utfordringer i klinisk praksis med barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 56(7), 504-513.

Pressebilder