Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tidlig intervensjon og forløp av traumerelaterte plager etter en katastrofe – En studie av rammede av 2020 jordskredet i Gjerdrum

Gjerdrum kommune ble rammet av et katastrofalt leirskred 30. desember 2020. NKVTS bidrar med rådgiving om psykososial oppfølging for kommunen.  Vi forsker også på helse- og psykososiale problemer etter katastrofen og effekten av hjelpetiltak.  

 
2021 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

  • Bækkelund, Harald

    Bækkelund, Harald

    Forskningsleder / Forsker II

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Natt til 30. desember 2020 var det et leirskred i sentrum av Ask i Gjerdrum kommune. Skredet er det største som er registrert i Norge i nyere tid. Ti mennesker og et ufødt barn er bekreftet døde. Minst 33 boenheter ble totalt ødelagt i raset, og over 1200 mennesker ble evakuert.

Gjerdrum kommune implementerer for tiden et omfattende oppsøkende program for å møte den hardt rammede befolkningens behov for helse- og sosialtjenester. Programmet er basert på tre hovedprinsipper: proaktivitet, vurdering av behov og målrettede intervensjonen for personer med behov for tidlig intervensjon.

Forskningsstudien har to mål. Det første er å forstå mer av hva som kan være typiske helseplager over tid etter katastrofer for barn (6 år og eldre) og voksne (Studie 1). Det andre er å forstå hva som kan være effektive tidlige intervensjoner for å forhindre langsiktige helse- og psykososiale problemer for ungdom (alder 6-19) (Studie 2).

Ved å bygge kunnskap relatert til psykososial helse, hjelpebehov og effekt av intervensjon etter katastrofer, vil denne studien bidra med ny og viktig kunnskap som vil gjøre helsesystemet mer forberedt på å rulle ut kunnskapsbaserte intervensjoner etter katastrofer.

Metode

Studie 1: Deltakerne vil bli kartlagt over ett år fra og med ca. 12 uker etter leirskredet. D
 
Studie 2: Barn og unge 6-19 år og deres foreldre vil motta tidlig intervensjon basert på behandlingsmodellen traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Data vil innhentes før, underveis og etter behandlingen for å måle effekt av intervensjonen. To ulike versjoner av TF-CBT vil sammenliknes i et randomisert design, en variant fokusert på ferdighetstrening og en fokusert på narrativ eksponering.  

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater