Tema: Vold og overgrep

Traumebehandling i Statens Barnehus

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet. I dette forskningsprosjektet vil vi teste ut TF-CBT i Statens Barnehus. Gjennom intervjuer og spørreskjemadata vil vi undersøke faktorer som kan påvirke gjennomføring og effekt av terapien. 

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan TF-CBT kan brukes i møte med barn og familier i Statens Barnehus. 

Statens Barnehus er opprettet for å kunne avhøre, undersøke, og følge opp barn, ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming som har opplevd eller vært vitne til vold og overgrep. Det finnes i dag 11 Barnehus i Norge, som tar imot ca 5000 barn i året. 

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke: 

  1. Hvordan opplever barn og omsorgsgivere å motta traumebehandling ved Statens Barnehus?
    Metode: Intervjuer med 15 barn og omsorgsgivere etter at de har mottatt behandling med TF-CBT. 
  2. Hvordan opplever ansatte ved Statens Barnehus å gi traumebehandling innenfor disse rammene? Hvordan opplever de sin arbeidshverdag, og kan bruk av evidensbasert behandling virke forebyggende for arbeidsbelastning?  
    Metode: Intervjuer med fagansatte ved Statens Barnehus. 
  3. Hva er forekomsten av symptomer på utbrenthet og sekundærtraumatisering blant ansatte i Statens barnehus, og kan individuelle eller jobbrelaterte faktorer predikere forekomsten? 
    Metode: Spørreskjemadata fra fagansatte ved alle Statens Barnehus i Norge. 

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

Kontakt

Spørsmål knyttet til prosjektet kan rettes til:
Mathilde Endsjø
Stipendiat 
mathilde.endsjo@nkvts.no

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater