Ansatte
Skjærvø, Ingeborg Pressebilder

Skjærvø, Ingeborg

Forsker II
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 414 53 842

Kompetanseområder

– Traumebehandling for barn (Trinnvis TF-CBT)

– Rusavhengighet, med fokus på kriminalitet, utsatthet for kriminalitet og kroniske smerter.

– Kognitiv psykologi

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Fagermoen, E. M., Skjærvø, I., Birkeland, M. S., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2024). The bidirectional associations between caregiver and child symptoms in the parent-led treatment stepping together for children after trauma. Behaviour Research and Therapy, 173. doi:10.1016/j.brat.2023.104459

Bukten, A., Skjærvø, I., & Stavseth, M. R. (2023). Exploring mental health comorbidities and opioid agonist treatment coverage among people in prison: A national cohort study 2010–2019. Drug and Alcohol Dependence, 250. doi:10.1016/j.drugalcdep.2023.110896

Fagermoen, E. M., Skjærvø, I., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2023). Parent-led stepped care for traumatised children: parental factors that predict treatment completion and response. European Journal of Psychotraumatology, 14(2). doi:10.1080/20008066.2023.2225151

Bukten, A., Skjærvø, I., & Stavseth, M. R. (2022). The association of prison security level with mortality after release from prison: a retrospective national cohort study (2000–16). The Lancet Public Health, 7(7), 583-592. doi:10.1016/S2468-2667(22)00107-4

Latif, Z. E. H., Skjærvø, I., Solli, K. K., & Tanum, L. H. R. (2021). Chronic Pain Among Patients With an Opioid Use Disorder. American Journal on Addictions, 30(4), 366-375. doi:10.1111/ajad.13153

Skjærvø, I., Clausen, T., Skurtveit, S. O., & Bukten, A. (2021). Desistance from crime following substance use treatment: the role of treatment retention, social network and self-control. BMC Psychiatry, 21, 1-12. doi:10.1186/s12888-021-03518-2

Abel, E. K. F., Skjærvø, I., Ravndal, E., Clausen, T., & Bramness, J. G. (2018). Perceived Self-Control is Related to Mental Distress in Patients Entering Substance Use Disorder Treatment. Substance Use & Misuse, 53(9), 1454-1462. doi:10.1080/10826084.2017.1413114

Skjærvø, I., Clausen, T., Skurtveit, S., Abel, E. K. F., & Bukten, A. (2018). Similarities and Differences in Victimization Risk Factors for Nonoffending and Offending Substance Users. Victims & Offenders, 13(4), 526-541. doi:10.1080/15564886.2017.1383332

Skjærvø, I., Skurtveit, S., Clausen, T., & Bukten, A. (2017). Substance use pattern, self-control and social network are associated with crime in a substance-using population. Drug and Alcohol Review, 36(2), 245-252. doi:10.1111/dar.12406

Jørgensen, K. N., Skjærvø, I., Mørch-Johnsen, L., Haukvik, U. K. H., Lange, E., Melle, I., . . . Agartz, I. et al. (2015). Cigarette smoking is associated with thinner cingulate and insular cortices in patients with severe mental illness. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 40(4), 241-249. doi:10.1503/jpn.140163

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Skjærvø, I. (2018). Substance use and crime – Characteristics of victim and offender roles in a longitudinal study of patients entering substance use treatment. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Bukten, A., Lokdam, N., Clausen, T., & Skjærvø, I. (2021). Bruk, besittelse og ruspåvirket kjøring blant innsatte i Norske fengsel 2000-2019. Oslo, Norge: Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF).

Andre publikasjoner

Haabrekke, K. J. Ø., Ormhaug, S. M., Jensen, T., Knutsen, M. L., Martinsen, M., Nymoen, C., & Skjærvø, I. (2023 June). Stepping Together for Children after Trauma, a parent-led, therapist-assisted trauma treatment -Children’s views on the treatment. Paper presented at ESTSS biennial conference, Belfast.

Lokdam, N., Skjærvø, I., Stavseth, M. R., & Bukten, A. (2023 November). Rusbrukslidelser blant personer i Norske fengsler – Behov, behandling og tilbakefall til fengsel. Foredrag på Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet, Lillestrøm.

Stavseth, M. R., Skjærvø, I., Tverborgvik, T., & Bukten, A. (2023 November). Forekomst av ruslidelser, komorbiditet og andre psykiske lidelser blant personer med soningserfaring. Foredrag på Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 2023.

Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Skjærvø, I., & Ormhaug, S. M. (2022 November). Child and Caregiver Secondary Outcomes after the Parent-led step 1 of Stepped Care Cognitive Behavioral Therapy for Children after Trauma (SC-CBT-CT): Results from a Pilot Study. Paper presented at ISTSS 38th Annual Meeting: Trauma and Transdiagnostic Risk Factor Across the Lifespan, Atlanta, Georgia.

Skjærvø, I. (2022 June). Tall om unge i kriminalomsorgen. Foredrag på Fag og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen, Lillestrøm.

Skjærvø, I. (2022 March). YoungPris – Young prison inmates. Paper presented at Fagmøte, Oslo.

Bukten, A., Lokdam, N. T., Lokdam, N., Skjærvø, I., Ugelvik, T., Skurtveit, S. O., Gabrhelík, R., . . . Stavseth, M. R. et al. (2022). PriSUD-Nordic—Diagnosing and Treating Substance Use Disorders in the Prison Population: Protocol for a Mixed Methods Study. JMIR Research Protocols, 11(3). doi:10.2196/35182

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Fagermoen, E. M., Jensen, T., Skjærvø, I., Martinsen, M., & Ormhaug, S. M. (2021 November). How parents in Norwegian municipalities experience the therapist-assisted parent-led treatment Stepped Care Trauma-Focused Behavioral Therapy (SC-TF-CBT)?. Paper presented at ISTSS 37th Annual Meeting: Trauma in Context: Moving Beyond the Individual, Atlanta, Georgia.

Skjærvø, I., Latif, Z. E. H., Solli, K. K., & Tanum, L. H. R. (2019 November). Forekomst av kronisk smerte blant opioidavhengige. Foredrag på Vettre-seminaret, Lillestrøm.

Næss, A., Jensen, T. K., Skjærvø, I., Ormhaug, S. M., Skagemo, C. U., & Martinsen, M. (2019 September). Municipal Leaders’ Attitudes Towards Evidence-Based Interventions Targeting Interpersonal Violence: Testing Stepped-Care Trauma-Focused Cognitive-Behavioral-Therapy (SC-TF-CBT) in Norway. Paper presented at 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV), Oslo, Oslo Congress Center.

Skjærvø, I. (2015 October). Correlates of criminal behavior in substance users. Results from NorCOMT: a national cohort study. Paper presented at ISAM Dundee 2015, Dundee, Skottland.

Jørgensen, K. N., Skjærvø, I., Mørch-Johnsen, L., Haukvik, U. K. H., Lange, E., Melle, I., . . . Agartz, I. et al. (2014). Poster #T107 Cigarette smoking is associated with reduced cingulate and insular thickness among patients with psychosis and bipolar spectrum disorders. Schizophrenia Research, 153(1), S327. doi:10.1016/S0920-9964(14)70924-7

Skjærvø, I. (2010). Attentional bias towards supraliminal and subliminal smoking cues in smokers: Effects of cognitive load on attentional bias. Universitetet i Oslo. (Mastergradsoppgave).

Pressebilder