Ansatte
Fagermoen, Else Merete Pressebilder

Fagermoen, Else Merete

Doktorgradsstipendiat / Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 411 61 738

Kompetanseområder

  • PTSD-behandling for barn og ungdom
  • Implementering av kunnskapsbasert behandling
  • Veiledning og konsultasjon

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Fagermoen, E. M., Jensen, T., Martinsen, M., & Ormhaug, S. M. (2023). Parent-Led Stepped Care Trauma Treatment: Parents’ Experiences With Helping Their Child Recover. Journal of Child and Adolescent Trauma. doi:10.1007/s40653-023-00537-x

Fagermoen, E. M., Skjærvø, I., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2023). Parent-led stepped care for traumatised children: parental factors that predict treatment completion and response. European Journal of Psychotraumatology, 14(2). doi:10.1080/20008066.2023.2225151

Andre publikasjoner

Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Jensen, T., Martinsen, M., & Marianne, M., & Ormhaug, S. M. (2022 May). Foreldrenes opplevelse av å hjelpe barna sine med å få det bedre gjennom Trinnvis TF-CBT. Foredrag på NKVTS-konferansen om kunnskapsbasert traumebehandling, Oslo.

Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Skjærvø, I., & Ormhaug, S. M. (2022 November). Child and Caregiver Secondary Outcomes after the Parent-led step 1 of Stepped Care Cognitive Behavioral Therapy for Children after Trauma (SC-CBT-CT): Results from a Pilot Study. Paper presented at ISTSS 38th Annual Meeting: Trauma and Transdiagnostic Risk Factor Across the Lifespan, Atlanta, Georgia.

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Fagermoen, E. M., Jensen, T., Skjærvø, I., Martinsen, M., & Ormhaug, S. M. (2021 November). How parents in Norwegian municipalities experience the therapist-assisted parent-led treatment Stepped Care Trauma-Focused Behavioral Therapy (SC-TF-CBT)?. Paper presented at ISTSS 37th Annual Meeting: Trauma in Context: Moving Beyond the Individual, Atlanta, Georgia.

Martinsen, M., Dyrdal, G. M., Fagermoen, E. M., Næss, A., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 November). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care. Paper presented at ISTSS 35th Annual Meeting, Boston.

Fagermoen, E. M. (2018 January). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) og komplekse traumer. Foredrag på TF-CBT konferansen 2018, Oslo.

Fagermoen, E. M., Granly, L., & Husebø, G. K. (2017 June). Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) and Complex Trauma. Paper presented at The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference (ESTSS).

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Pressebilder