Ansatte
Fagermoen, Else Merete Pressebilder

Fagermoen, Else Merete

Psykologspesialist / Psykologspesialist
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 411 61 738

Kompetanseområder

  • PTSD-behandling for barn og ungdom
  • Implementering av kunnskapsbasert behandling
  • Veiledning og konsultasjon

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Fagermoen, E. M., Skjærvø, I., Birkeland, M. S., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2024). The bidirectional associations between caregiver and child symptoms in the parent-led treatment stepping together for children after trauma. Behaviour Research and Therapy, 173. doi:10.1016/j.brat.2023.104459

Fagermoen, E. M., Jensen, T., Martinsen, M., & Ormhaug, S. M. (2023). Parent-Led Stepped Care Trauma Treatment: Parents’ Experiences With Helping Their Child Recover. Journal of Child and Adolescent Trauma. doi:10.1007/s40653-023-00537-x

Fagermoen, E. M., Skjærvø, I., Jensen, T., & Ormhaug, S. M. (2023). Parent-led stepped care for traumatised children: parental factors that predict treatment completion and response. European Journal of Psychotraumatology, 14(2). doi:10.1080/20008066.2023.2225151

Andre publikasjoner

Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Skjærvø, I., & Ormhaug, S. M. (2022 November). Child and Caregiver Secondary Outcomes after the Parent-led step 1 of Stepped Care Cognitive Behavioral Therapy for Children after Trauma (SC-CBT-CT): Results from a Pilot Study. Paper presented at ISTSS 38th Annual Meeting: Trauma and Transdiagnostic Risk Factor Across the Lifespan, Atlanta, Georgia.

Fagermoen, E. M., Jensen, T. K., Martinsen, M., & Marianne, M., & Ormhaug, S. M. (2022 May). Foreldrenes opplevelse av å hjelpe barna sine med å få det bedre gjennom Trinnvis TF-CBT. Foredrag på NKVTS-konferansen om kunnskapsbasert traumebehandling, Oslo.

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Fagermoen, E. M., Jensen, T., Skjærvø, I., Martinsen, M., & Ormhaug, S. M. (2021 November). How parents in Norwegian municipalities experience the therapist-assisted parent-led treatment Stepped Care Trauma-Focused Behavioral Therapy (SC-TF-CBT)?. Paper presented at ISTSS 37th Annual Meeting: Trauma in Context: Moving Beyond the Individual, Atlanta, Georgia.

Martinsen, M., Dyrdal, G. M., Fagermoen, E. M., Næss, A., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019 November). Bridging the Gap in Trauma Treatment: Introducing Stepped Care TF-CBT in Community Level Care. Paper presented at ISTSS 35th Annual Meeting, Boston.

Fagermoen, E. M. (2018 January). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) og komplekse traumer. Foredrag på TF-CBT konferansen 2018, Oslo.

Fagermoen, E. M., Granly, L., & Husebø, G. K. (2017 June). Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) and Complex Trauma. Paper presented at The 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference (ESTSS).

Fagermoen, E. M., Østensjø, T., Skagemo, C. U., Moen, G. M., & Husebø, G. K. (2017). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og komplekse traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(10), 978-989.

Pressebilder