Ansatte
Pressebilder

Haabrekke, Kristin Johanne Økern

Forsker II
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 97772522

Kompetanseområder

Traumebehandling for barn (Trinnvis TF-CBT)

Rusavhengighet, gravide med rusproblemer

Barn av foreldre med rusproblemer

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Dyrdal, G. M., Fagermoen, E. M., Haabrekke, K. J. Ø., Jensen, T., Knutsen, M. L., Næss, A., Päivärinne, H. M., Martinsen, M., (2024). Stepping Together for Children After Trauma (ST-CT): Feasibility and Predictors of Outcome of a Parent-led, Therapist Assisted Treatment. Springer. doi:https://doi.org/10.1007/s10802-024-01199-5

Haabrekke, K. J. Ø., Siqveland, T. S., Nygaard, E., Bjørnebekk, A., Slinning, K., Wentzel-Larsen, T., . . . Moe, V. et al. (2018). Cognitive and socioemotional functioning at 4½ years in children born to mothers who have received treatment for substance-abuse problems while pregnant. Infant Mental Health Journal, 39(5), 581-594. doi:10.1002/imhj.21733

Walhovd, K. B., Bjørnebekk, A., Haabrekke, K. J., Siqveland, T., Slinning, K., Nygaard, E., . . . Moe, V. et al. (2015). Child Neuroanatomical, Neurocognitive, and Visual Acuity Outcomes With Maternal Opioid and Polysubstance Detoxification. Pediatric Neurology, 52(3), 326-332.e3. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2014.11.008

Bjørnebekk, A., Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Moe, V., Slinning, K., Fjell, A. M., & Walhovd, K. B. (2014). Development of children born to mothers with mental health problems: subcortical volumes and cognitive performance at 4½ years. European Child and Adolescent Psychiatry, 24(1), 115-118. doi:10.1007/s00787-014-0625-9

Haabrekke, K. J., Siqveland, T., Smith, L., Wentzel-Larsen, T., Walhovd, K. B., & Moe, V. (2014). Mother–Child Interaction and Early Language Skills in Children Born to Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems. Child Psychiatry and Human Development. doi:10.1007/s10578-014-0512-0

Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Wentzel-Larsen, T., & Moe, V. (2014). Patterns of mother-infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems. Infant Behavior and Development, 37(4), 772-786. doi:10.1016/j.infbeh.2014.09.003

Haabrekke, K. J., Slinning, K., Walhovd, K. B., Wentzel-Larsen, T., & Moe, V. (2014). The perinatal outcome of children born to women with substance dependence detoxified in residential treatment during pregnancy. Journal of Addictive Diseases, 33(2), 114-123. doi:10.1080/10550887.2014.909698

Andre publikasjoner

Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Wentzel-Larsen, T., & Moe, V. (2014 June). Patterns of mother–infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems. Paper presented at Konferanse, Edinburgh.

Haabrekke, K. J., Siqveland, T., Smith, L., Wentzel-Larsen, T., Walhovd, K. B., & Moe, V. (2014 June). Early language skills in children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems. Paper presented at WAIMH 14th World Congress, Edinburgh.

Moe, V., Brean, G. V., Siqveland, T., & Haabrekke, K. J. (2010 June). Children i families with substance abuse and psychiatric problems: What about fathers' role in treatment?. Paper presented at WAIMH 12th World Congress, Leipzig.

Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Moe, V., Slinning, K., Walhovd, K. B., Bjørnebekk, A., . . . Smith, L. et al. (2010 June). Neurocognitive and socioemotional development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: Biological-social interaction effects. Paper presented at WAIMH 12th World Congress, Leipzig.

Pressebilder