Ansatte
Haabrekke, Kristin Johanne Pressebilder

Haabrekke, Kristin Johanne

Forsker II
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 977 72 522

Kompetanseområder

Traumebehandling for barn (Trinnvis TF-CBT)

Rusavhengighet, gravide med rusproblemer

Barn av foreldre med rusproblemer

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Haabrekke, K. J. Ø., Siqveland, T. S., Nygaard, E., Bjørnebekk, A., Slinning, K., Wentzel-Larsen, T., . . . Moe, V. et al. (2018). Cognitive and socioemotional functioning at 4½ years in children born to mothers who have received treatment for substance-abuse problems while pregnant. Infant Mental Health Journal, 39(5), 581-594. doi:10.1002/imhj.21733

Walhovd, K. B., Bjørnebekk, A., Haabrekke, K. J., Siqveland, T., Slinning, K., Nygaard, E., . . . Moe, V. et al. (2015). Child Neuroanatomical, Neurocognitive, and Visual Acuity Outcomes With Maternal Opioid and Polysubstance Detoxification. Pediatric Neurology, 52(3), 326-332.e3. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2014.11.008

Bjørnebekk, A., Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Moe, V., Slinning, K., Fjell, A. M., & Walhovd, K. B. (2014). Development of children born to mothers with mental health problems: subcortical volumes and cognitive performance at 4½ years. European Child and Adolescent Psychiatry, 24(1), 115-118. doi:10.1007/s00787-014-0625-9

Haabrekke, K. J., Siqveland, T., Smith, L., Wentzel-Larsen, T., Walhovd, K. B., & Moe, V. (2014). Mother–Child Interaction and Early Language Skills in Children Born to Mothers with Substance Abuse and Psychiatric Problems. Child Psychiatry and Human Development. doi:10.1007/s10578-014-0512-0

Haabrekke, K. J., Slinning, K., Walhovd, K. B., Wentzel-Larsen, T., & Moe, V. (2014). The perinatal outcome of children born to women with substance dependence detoxified in residential treatment during pregnancy. Journal of Addictive Diseases, 33(2), 114-123. doi:10.1080/10550887.2014.909698

Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Wentzel-Larsen, T., & Moe, V. (2014). Patterns of mother-infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems. Infant Behavior and Development, 37(4), 772-786. doi:10.1016/j.infbeh.2014.09.003

Andre publikasjoner

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Haabrekke, K. J., Siqveland, T., Smith, L., Wentzel-Larsen, T., Walhovd, K. B., & Moe, V. (2014 June). Early language skills in children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems. Paper presented at WAIMH 14th World Congress, Edinburgh.

Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Wentzel-Larsen, T., & Moe, V. (2014 June). Patterns of mother–infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems. Paper presented at Konferanse, Edinburgh.

Moe, V., Brean, G. V., Siqveland, T., & Haabrekke, K. J. (2010 June). Children i families with substance abuse and psychiatric problems: What about fathers’ role in treatment?. Paper presented at WAIMH 12th World Congress, Leipzig.

Siqveland, T., Haabrekke, K. J., Moe, V., Slinning, K., Walhovd, K. B., Bjørnebekk, A., . . . Smith, L. et al. (2010 June). Neurocognitive and socioemotional development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: Biological-social interaction effects. Paper presented at WAIMH 12th World Congress, Leipzig.

Pressebilder