Ansatte
Päivärinne, Heidi Maria Pressebilder

Päivärinne, Heidi Maria

Psykolog
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 916 29 473

Prosjekter

Andre publikasjoner

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Andersen, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Pressebilder