Ansatte
Päivärinne, Heidi Maria Pressebilder

Päivärinne, Heidi Maria

Psykolog
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 916 29 473

Prosjekter

Andre publikasjoner

Ormhaug, S. M., Augusti, E. M., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H. M., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. M. S., Øverland, K., & Øverlien, C. (2023). Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ormhaug, S. M., Augusti, E. M., Birkeland, M. S., Bræin, M. K., Evang, A., Hafstad, G. S., Hansen, L. S., Jensen, T., Knutsen, M. L., Løken, P. M. H. M., Michaelsen, K., Moen, L. H., Päivärinne, H. M., Simonsen, A. H., Skar, A. M. S., Øverland, K., & Øverlien, C. (2023). Barn trenger rom til å fortelle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ormhaug, S. M., Skjærvø, I., Fagermoen, E. M., Gurandsrud, P., Haabrekke, K. J. Ø., Knutsen, M., Næss, A., Päivärinne, H. M., & Jensen, T. (2022). Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressUniversitetet i Oslo.

Pressebilder