Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse i et manns-, familie- og kjønnsrelasjonsperspektiv

 
2014 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektleder

Hovedmål

Å få en forståelse av gambiske menns (Wolof og Mandinka) holdninger til kjønnslemlestelse, gjennom deres personlige erfaringer med kjønnslemlestelse, samt effekt av kjønnslemlestelse på mennenes liv og helse. Undersøke om det finnes potensiale for endring av holdninger til kjønnslemlestelse i personlige erfaringer.

Metode

Kvalitative intervjuer av 50 gambiske menn, og intervjuer med gambiske kvinner

Publikasjoner

Lien, I. L. (2017). The perspectives of Gambian men on the sexuality of cut and uncut women. Sexualities, 20(5-6), 521-534. doi:10.1177/1363460716675142

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2014). Interpreting Signs of Female Genital Mutilation Within a Risky Legal Framework. International Journal of Law, Policy and the Family, 28(2), 194-211. doi:10.1093/lawfam/ebu002

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2014). Cultural protection against traumatic stress: traditional support of children exposed to the ritual of female genital cutting. International Journal of Women’s Health, 2014(6), 207-219. doi:10.2147/IJWH.S51988

Hauge, M. I. (2013). Research with young people on female circumcision: Negotiating Cultural sensitivity, Law and transparency. In K. t. Riele & R. Brooks (Eds.) Negotiating ethical challenges in youth research (pp. 137-148). Routledge.

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2013). Internalizing Knowledge and Changing Attitudes to Female Genital Cutting/Mutilation. Obstetrics and Gynecology International, 2013(467028), 1-10. doi:10.1155/2013/467028

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2013). Meaning-making of female genital cutting: Children’s perception and acquired knowledge of the ritual. International Journal of Women’s Health, 5, 165-175. doi:10.2147/IJWH.S40447

Hauge, M. I. (2012). ”Vi snakker om mensen og sånn, men ikke omskjæring”: Omskjæring som tema blant jenter med minoritetsbakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift, 4(12), 305-316.

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet «Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser». Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2012).

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2011).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater