Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tidlig intervensjon og forløp av traumerelaterte plager etter en katastrofe – En studie av rammede av 2020 jordskredet i Gjerdrum

Natt til 30. desember 2020 var det et leirskred i sentrum av Ask i Gjerdrum kommune. Skredet er det største som er registrert i Norge i nyere tid. Ni mennesker og et ufødt barn er bekreftet døde, og en person er fortsatt savnet og antatt død på nåværende tidspunkt. Minst 33 boenheter ble totalt ødelagt i raset, og over 1200 mennesker ble evakuert. Gjerdrum kommune implementerer for tiden et omfattende oppsøkende program for å møte den hardt rammede befolkningens behov for helse- og sosialtjenester. Programmet er basert på tre hovedprinsipper: proaktivitet, vurdering av behov og målrettede intervensjonen for personer med behov for tidlig intervensjon.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Denne studien har to mål. Den første er å forstå mer av hva som kan være typiske helseplager over tid etter katastrofer for barn (6 år og eldre) og voksne (Studie 1). Det andre er å forstå hva som kan være effektive tidlige intervensjoner for å forhindre langsiktige helse- og psykososiale problemer for ungdom (alder 6-19) (Studie 2).

Ved å bygge kunnskap relatert til psykososial helse, hjelpebehov og effekt av intervensjon etter katastrofer, vil denne studien bidra med ny og viktig kunnskap som vil gjøre helsesystemet mer forberedt på å rulle ut kunnskapsbaserte intervensjoner etter katastrofer.

Metode

Studie 1: Deltakerne vil bli kartlagt over ett år fra og med ca. 12 uker etter leirskredet.
 
Studie 2: Barn og unge 6-19 år og deres foreldre vil motta tidlig intervensjon og data vil innhentes før, underveis og etter behandlingen for å måle effekt av intervensjonen.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater