Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse, Katastrofer, terror og stressmestring, Vold og overgrep Publisert 22. mars 2018
< NKVTS TV

Animasjonsfilm om samtaleterapi


Ved NKVTS har vi fått laget en kort animasjonsfilm i fire deler, som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. Vi tenker det i hovedsak er fastleger og andre som skal henvise pasienter til behandling, og psykologer og psykiatere i DPS, samt avtalespesialister, som kan vise filmene til sine pasienter i forkant av og underveis i behandling. Filmen finnes på fem språk; norsk, engelsk, somali, arabisk og tigrinja.