Tema: Vold og overgrep Live 24. september 2019 09:00
< NKVTS TV

Frokostseminar: Kommunalt arbeid mot vold i nære relasjoner


Tirsdag 24. september 2019 lanserte vi en rapport om kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner. Se opptaket her.