Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Publisert 10. mars 2017
< NKVTS TV

Frokostseminar: Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya


Hvordan oppfattet de overlevende selv hjelpen de fikk fra det offentlige i tiden etter terrorangrepet i 2011?

Etter terrorangrepet var det stor forståelse i samfunnet for at de berørte kunne trenge hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet og ekstraordinære hjelpetiltak ble derfor satt inn. Da vi skulle vurdere hvorvidt hjelpetilbudene var tilstrekkelige og riktig, var brukerperspektivet sentralt. Derfor bad vi de overlevende fortelle oss om positive og negative erfaringer med hjelpen de fikk fra offentlige helsetjenester i tiden etter katastrofen.