Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Bok, avhandling

Førde, K. E., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2023). Bekymringsarbeidet. Politiets forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Cappelen Damm Akademisk.

Bok, avhandling

Glad, K. A. (2020). Transformed by trauma. A longitudinal study of posttraumatic stress, growth and perceived event centrality among youths and emerging adults after the terrorist attack on Utøya island. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

G. Dyb & T. K. Jensen (2019). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Bok, avhandling

Haga, J. M. (2019). Post-disaster healthcare for parents. A longitudinal study of the mothers and fathers of the Utøya survivors. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

(Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Bok, avhandling

Hussain, A. (2012). Long term mental health effects of the 2004 tsunami: A prospective study of Norwegian tourists exposed to the disaster. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Hafstad, G. S. (2011). In the aftermath of a disaster: Meaning making and posttraumatic growth in Norwegian children and adolescents who where exposed to the 2004 tsunami. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

National Child Traumatic Stress Network & National Center for PTSD (2006). Psykologisk førstehjelp. Felthåndbok 2. utgave. Oslo: NKVTS.