Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Bok, avhandling

Glad, K. A. (2020). Transformed by trauma. A longitudinal study of posttraumatic stress, growth and perceived event centrality among youths and emerging adults after the terrorist attack on Utøya island. Damnett. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Dyb, G., & Jensen, T. K. (Red.) (2019). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Bok, avhandling

Haga, J. M. (2019). Post-disaster healthcare for parents. A longitudinal study of the mothers and fathers of the Utøya survivors. University of Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bok, avhandling

Øverland, G., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Bok, avhandling

National Child Traumatic Stress Network & National Center for PTSD (2006). Psykologisk førstehjelp. Felthåndbok 2. utgave. Oslo: NKVTS.