Ansatte
Andersson, Elin Sofia Pressebilder

Andersson, Elin Sofia

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 22 59 55 00

Kompetanseområder

Enslige mindreårige asylsøkere 

Migrasjon 

Mental helse og flyktninger 

Problematikk knyttet til rus, skolefravær, fysisk og verbal vold hos ungdom. 

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6

Andre publikasjoner

Andersson, E. S., Jensen, T. K., & Skar, A. M. S. (2019 June). Unaccompanied minor refugees and resettlement: Turning points, Meaning making, and Pathways. Paper presented at ESTSS 2019, Rotterdam.

Pressebilder