Ansatte
Andersson, Elin Sofia Pressebilder

Andersson, Elin Sofia

Doktorgradsstipendiat
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge
Telefon: 984 03 115

Kompetanseområder

Enslige mindreårige asylsøkere 

Migrasjon 

Mental helse og flyktninger 

Problematikk knyttet til rus, skolefravær, fysisk og verbal vold hos ungdom. 

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Andersson, E. S., & Øverlien, C. (2023). Navigating cultural transitions during resettlement: the case of unaccompanied refugee minors. Frontiers in Psychology, 14. doi:10.3389/fpsyg.2023.1080072

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. K. (2021). Unaccompanied refugee minors and resettlement: Turning points towards integration. European Journal of Social Psychology, 1-30. doi:10.1002/ejsp.2761

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2019). Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: Pre- and post-flight predictors. European Child and Adolescent Psychiatry. doi:10.1007/s00787-019-01340-6

Andre publikasjoner

Andersson, E. S., Jensen, T., & Skar, A. M. S. (2024). Enslige mindreårige asylsøkere er både sårbare og ressurssterke. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Andersson, E. S., & Øverlien, C. (2023 June). Unaccompanied refugee minors: navigating cultural transitions during resettlement in a Nordic country. Foredrag på Nordic Challenges and Identities: Pasts, Presents, Futures, Oslo.

Andersson, E. S., & Øverlien, C. (2022 January). Unaccompanied refugee minors: navigating cultural transitions during resettlement in Norway. Paper presented at NYRIS 2022 – The past, the present and future of Nordic Youth Research, Oslo Met.

Andersson, E. S., & Øverlien, C. (2022 June). Unaccompanied refugee minors: navigating cultural transitions during resettlement in Norway. Paper presented at 5th Nordic Challenges Conference, Sødertørn University.

Andersson, E. S., & Jensen, T. (2021 December). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?. Foredrag på Fagkveld om enslige unge flyktninger i Norge, Oslo.

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. K. (2020 February). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?. Foredrag på De daglige utfordringene- viktigere enn vi tror?, Oslo.

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. K. (2020 September). Mot et bedre liv: Vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Foredrag på Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet, Scandic Flesland Airport Hotell, Bergen.

Andersson, E. S., Skar, A. M. S., & Jensen, T. (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 17(4). doi:https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10

Jensen, T. K., Skar, A. M. S., Andersson, E. S., & Birkeland, M. S. (2020). Correction to: Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: pre- and post-flight predictors (European Child & Adolescent Psychiatry, (2019), 28, 12, (1671-1682), 10.1007/s00787-019-01340-6). European Child and Adolescent Psychiatry, 29(8), 1169. doi:10.1007/s00787-019-01369-7

Andersson, E. S., Jensen, T. K., & Skar, A. M. S. (2019 June). Unaccompanied minor refugees and resettlement: Turning points, Meaning making, and Pathways. Paper presented at ESTSS 2019, Rotterdam.

Pressebilder