Tema: Katastrofer, terror og stressmestring Live 24. januar 2019
< NKVTS TV

Frokostseminar: Lokal forebygging av radikalisering


Torsdag 24. januar lanserte vi rapporten «Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge». Rapporten blir presentert av forskerne Arnfinn J. Andersen og Kristin Engh Førde. Rapporten tar for seg politiets forebyggingsarbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med en spesiell oppmerksomhet på bekymring og det vi kaller bekymringsarbeidet.