Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2021). Face à la pandémie et au terrorisme: santé mentale, soutien social et confiance en crise [Facing the pandemic and terrorism: mental health, social support and trust in times of crisis]. Revue de neuropsychologie.

Andre publikasjoner

Glad, K. A. (2020). Hvorfor fordømmer, klandrer og stigmatiserer vi mennesker som har opplevd noe traumatisk. Forskersonen.no.

Andre publikasjoner

Glad, K. A., Thoresen, S., & Dyb, G. (2020). «Slitsomt» «Ubehagelig» «Plagsomt» Slik beskriver Utøya-overlevende møtet med mediene etter 22. juli. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Andre publikasjoner

Olff, M., Bakker, A., Frewen, P., Aakvaag, H. F., Ajdukovic, D., Brewer, D., . . . Schnyder, U. et al. (2020). Screening for consequences of trauma–an update on the global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology, 11(1). doi:10.1080/20008198.2020.1752504

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2020). Les enfants précarisés par la crise [Children facing precarity due to the crisis]. Revue de neuropsychologie, 12.

Andre publikasjoner

Thoresen, S., Blix, I., Birkeland, M. S., & Andreassen, A. L. (2020). Cope covid-19: helse og bekymringer under pandemien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2019). Trivsel og prestasjoner på skolen hos unge utsatt for terrorangrep. Best Practice Nordic.

Andre publikasjoner

Dyb, G. (2018). Utøya-filmen er ikke nok for å gi forståelse. Aftenposten.

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2018). Étude longitudinale: Après Utøya. L’École des parents, 2(627).

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2018). La recherche face au terrorisme: impact sanitaire et social des attentats à Paris en 2015 – Connaissances acquises et perspectives [Research in response to terrorism: health and social impact of the attacks in Paris in 2015 – Knowledge gained and prospects]. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, 38-39, 736-738.

Andre publikasjoner

Glad, K. A. (2017). Traumepåminnere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(7), 648-652.

Andre publikasjoner

Thoresen, I. T., & Schultz, J. H., & Winje, G.Raundalen, M. (2013). Barn i vanskelige livssituasjoner – pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (s. 223-241). Cappelen Damm Akademisk.

Andre publikasjoner

Dyb, G. (2011). Len deg fremover og vær til stede. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(18), 1751-1751. doi:10.4045/tidsskr.11.0967