Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2019). Trivsel og prestasjoner på skolen hos unge utsatt for terrorangrep. Best Practice Nordic.

Andre publikasjoner

Dyb, G. (2018). Utøya-filmen er ikke nok for å gi forståelse. Aftenposten.

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2018). Étude longitudinale: Après Utøya. L’École des parents, 2(627).

Andre publikasjoner

Stene, L. E. (2018). La recherche face au terrorisme: impact sanitaire et social des attentats à Paris en 2015 – Connaissances acquises et perspectives [Research in response to terrorism: health and social impact of the attacks in Paris in 2015 – Knowledge gained and prospects]. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, 38-39, 736-738.

Andre publikasjoner

Glad, K. A. (2017). Traumepåminnere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(7), 648-652.

Andre publikasjoner

Thoresen, I. T., & Schultz, J. H., & Winje, G.Raundalen, M. (2013). Barn i vanskelige livssituasjoner – pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (s. 223-241). Cappelen Damm Akademisk.

Andre publikasjoner

Dyb, G. (2011). Len deg fremover og vær til stede. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(18), 1751-1751. doi:10.4045/tidsskr.11.0967