Filtrering

Tema

Publikasjoner

Type

År

Resultater

Andre publikasjoner

Glad, K. A. (2017). Traumepåminnere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(7), 648-652.

Andre publikasjoner

Thoresen, I. T., & Schultz, J. H., & Winje, G.Raundalen, M. (2013). Barn i vanskelige livssituasjoner – pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (s. 223-241). Cappelen Damm Akademisk.

Andre publikasjoner

Dyb, G. (2011). Len deg fremover og vær til stede. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131(18), 1751-1751. doi:10.4045/tidsskr.11.0967