Bekymringer

Det som bekymret flest deltakerne i undersøkelsen, var risikoen for økonomisk tilbakegang i Norge.

Deltakerne ble spurt om bekymringene de har hatt knyttet til pandemien (Figur 1). Over halvparten svarte at de hadde vært bekymret for økonomisk tilbakegang i Norge. Nesten halvparten svarte at de var bekymret for at det kommer en ny smittebølge, eller for å ikke kunne besøke de som trenger dem. Det var mindre vanlig å bekymre seg for å bli arbeidsledig eller å få tilgang til nødvendige medisiner.

Figur 1. Bekymringer knyttet til pandemien i hele utvalget. Andel som svarer 5–7 på en skala fra 1-7 (ikke bekymret meg i det hele tatt – bekymret meg mye).