Informasjon om mestring til overlevende ved ulykker og katastrofer

Katastrofer kan være desorienterende, forvirrende og overveldende, og utsette overlevende for faren for å miste følelsen av å være i stand til å håndtere problemene de står overfor. Å føle at man mestrer stress i katastrofer og vansker er til hjelp for å kunne komme seg igjen. Gi grunnleggende informasjon om mestringsmetoder.

Hensiktsmessige mestringstiltak

Bidrar til å redusere angst, dempe andre engstelsesreaksjoner, forbedre situasjonen og hjelpe andre til å komme seg gjennom vanskelige tider:

 • snakke med andre for å få støtte
 • innhente nødvendig informasjon
 • få tilstrekkelig hvile, næring og mosjon
 • ta del i positive, avledende aktiviteter (idrett, fritidssysler, lesing)
 • forsøke så langt det er mulig å opprettholde en normal timeplan
 • si til seg selv at det er naturlig å være opprørt i en viss tid etter hendelsen
 • planlegge hyggelige aktiviteter
 • spise sunne måltider
 • ta hvilepauser
 • tilbringe tid med andre
 • delta i en støttegruppe
 • anvende avslapningsmetoder
 • snakke beroligende med seg selv
 • moderat fysisk trening
 • oppsøke rådgivning
 • føre dagbok
 • fokusere på noe praktisk du kan gjøre akkurat nå for bedre å mestre situasjonen bedre
 • bruke mestringsmetoder som har fungert bra for deg før

Uhensiktismessige mestringstiltak

 • bruke alkohol eller medikamenter for å klare situasjonen
 • tilbaketrekking fra aktiviteter
 • tilbaketrekking fra familie eller venner
 • arbeide altfor lange dager
 • utagerende sinne
 • overdreven bebreidelse av seg selv eller andre
 • spise for mye eller for lite
 • se for mye på TV eller spille for mange dataspill
 • risikoatferd eller farlig atferd
 • unnlate å ta vare på seg selv (søvn, kosthold, mosjon, osv.)

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)

  • Gi grunnleggende informasjon om stressreaksjoner

   Dersom det vurderes som hensiktsmessig, gi en kort beskrivelse av vanlige stressreaksjoner som den overlevende opplever. Stressreaksjoner kan være skremmende. Enkelte vil være redde eller oppskaket av sine egne reaksjoner.

   Andre kan betrakte sine reaksjoner på negative måter (for eksempel: «Det er noe i veien med meg» eller «Jeg er en svekling»).

   Du bør være varsom, slik at du unngår å sykeliggjøre overlevendes reaksjoner. Bruk ikke uttrykk som «symptomer» eller «lidelser».

   Du kan også komme til å observere positive reaksjoner, som å sette pris på livet, familien og venner, eller en styrking av åndelig tro og sosiale forbindelser.

  • Tre typer posttraumatiske stressreaksjoner

   1. Intrusive reaksjoner når den traumatiske opplevelsen vender tilbake i tankene. Disse reaksjonene omfatter plagsomme tanker eller mentale bilder av hendelser (for eksempel skildringer av det man har sett), eller drømmer om det som har skjedd. Når det gjelder barna, behøver ikke de onde drømmene konkret omhandle katastrofen. Intrusive reaksjoner omfatter dessuten opprivende følelser eller fysiske reaksjoner på påminnelser om opplevelsen. Enkelte mennesker kan føle og opptre som om en av deres verste opplevelser gjentar seg. Dette kalles «flashback» (gjenopplevelse).

   2. Unngåelse og tilbaketreningsreaksjoner er metoder mennesker anvender for å unnvike eller beskytte seg mot engstelser. Reaksjonene omfatter forsøk på å unngå å snakke, tenke og ha følelser omkring den traumatiske hendelsen, og unngå eventuelle påminnelser om denne, inklusive steder og mennesker forbundet med det som hendte. Følelser kan bli innskrenket, til og med lammet, for å verne seg mot engstelser. En følelse av avsondring og fremmedgjøring kan føre til sosial tilbaketrekking. Manglende interesse for aktiviteter som vedkommende brukte å like kan også forekomme.

   3. Fysiske vaktsomhetsreaksjoner er fysiske endringer som får kroppen til å reagere som om faren fortsatt var til stede. Disse reaksjonene omfatter å være konstant «på utkikk» etter farer, være skvetten eller oppfarende, irritabel eller ha sinneutbrudd, vansker med å falle i søvn og å sove natten gjennom, og konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.