Kontakt med kilder til sosial støtte

Sosial støtte er viktig for følelsesmessig velvære og bedring i etterkant av katastrofer og terrorisme. Mennesker som har veletablerte forbindelser med andre er mer tilbøyelige til å delta i støttende aktiviteter (både å motta og gi støtte) og å bistå med normalisering etter en katastrofe.

  • Oppnå rask kontakt med primære støttepersoner 

For de fleste overlevende er det svært viktig å oppnå kontakt med sine nærmeste (for eksempel ektefelle/partner, barn, foreldre, andre familiemedlemmer, nære venner, naboer og sjelesørgere). Iverksett praktiske tiltak for å hjelpe overlevende med å oppnå kontakt med disse personene.

  • Legg opp til bruk av lett tilgjengelige støttepersoner

Dersom overlevende har mistet kontakten med sine sosiale støttenettverk, bør du hjelpe dem til å ta i bruk lett tilgjengelige sosiale støttepersoner (for eksempel deg selv, annet hjelpepersonell, andre overlevende), samtidig som du respekterer vedkommendes egne ønsker.

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)