Opprett kontakt med overlevende

Din første kontakt med en overlevende er viktig. Hvis du håndterer denne kontakten på en medfølende og respektfull måte, kan du etablere en effektiv hjelperelasjon og øke personens mottakelighet for videre hjelp.

Din første prioritet bør være å gi respons til overlevende som henvender seg til deg. Hvis flere henvender seg til deg samtidig, bør du etablere kontakt med så mange enkeltpersoner du kan. Selv et kort blikk som viser interesse og rolig omtanke, kan være beroligende og hjelpsomt for mennesker som føler seg overveldet og desorienterte.

Noen overlevende vil ikke henvende seg til deg for hjelp, men kan likevel trenge bistand. Når du oppdager slike personer, er timingen viktig. Ikke avbryt samtaler. Ikke anta at mennesker vil besvare din henvendelse med umiddelbart positive reaksjoner. Det kan ta tid før enkelte overlevende eller rammede begynner å føle en viss grad av trygghet og tillit. Hvis en person avslår ditt tilbud om hjelp, så respekter denne beslutningen og forklar hvor han/hun kan finne en psykologisk førstehjelper senere.

  • Presenter deg/spør om umiddelbare behov.
  • Oppretthold høyest mulig konfidensialitetsnivå i enhver samtale du har med overlevende eller innsatsmannskaper.

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)