Trygghet og omsorg etter ulykke og katastrofe

Gjenoppretting av en følelse av trygghet er et viktig mål i perioden umiddelbart etter en katastrofe eller terrorhandlinger. Tilrettelegging for sikkerhet og fysisk omsorg kan redusere angst og uro.

Bistand til overlevende som har savnede familiemedlemmer, har mistet sine nærmeste, mottar dødsbudskap eller må identifisere omkomne er en avgjørende del av arbeidet med å gi dem støtte og sørge for at de får følelsesmessig omsorg:

 • sikre umiddelbar fysisk trygghet
 • gi informasjon om innsatsaktiviteter og -tjenester
 • ivareta fysisk omsorg
 • legg til rette for sosial kontakt
 • ta deg av barn som er blitt atskilt fra foreldre/omsorgspersoner
 • skjerm overlevende fra ytterligere traumatiske opplevelser og ting som minner om dem
 • hjelp overlevende som har familiemedlemmer som er savnet
 • hjelp overlevende som har familiemedlemmer eller nære venner som har omkommet
 • gi hjelp til sorgarbeid og ta hånd om åndelige spørsmål
 • gi informasjon om spørsmål rundt begravelse og kiste
 • gi bistand ved traumatiske sorgreaksjoner
 • gi støtte til overlevende som mottar dødsbudskap
 • gi støtte til overlevende som deltar i identifisering av omkomne
 • hjelp omsorgspersoner bekrefte identiteten til omkomne overfor et barn eller en ungdom

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)