Kjernetiltak for psykologisk førstehjelp

Disse kjernetiltakene innenfor psykologisk førstehjelp utgjør de grunnleggende formålene med å gi tidlig bistand i løpet av de første dagene eller ukene etter en hendelse. Førstehjelperne bør være fleksible, og basere den tiden de bruker på hvert kjernetiltak på de overlevendes konkrete behov og problemer.

 1. Kontakt og engasjement
  Mål: Å reagere på henvendelser fra overlevende, eller initiere kontakt på en måte som ikke er påtrengende, men medfølende og hjelpsom.
 2.  Trygghet og omsorg
  Mål: Å sikre umiddelbar og vedvarende trygghet, og utøve fysisk og følelsesmessig omsorg.
 3. Stabilisering (hvis nødvendig)
  Mål: Å berolige og orientere følelsesmessig overveldede eller desorienterte overlevende.
 4. Informasjonsinnhenting: behov og problemer
  Mål: Å kartlegge umiddelbare behov og problemer, samle ytterligere informasjon og skreddersy psykologiske førstehjelpstiltak.
 5. Praktisk bistand
  Mål: Å tilby praktisk hjelp til overlevende rettet mot umiddelbare behov ogbekymringer.
 6. Forbindelse til sosiale støttenettverk
  Mål: Hjelpe til å etablere kort- eller langvarig kontakt med primære støttepersoner og andre kilder til hjelp, inkludert familiemedlemmer, venner og hjelperessurser i lokalmiljøet.
 7. Informasjon om mestring
  Mål: Å gi informasjon om stressreaksjoner og mestring for å redusere angst og fremme adaptiv fungering.
 8. Kobling til samarbeidende tjenester
  Mål: Koble de overlevende til tilgjengelige tjenester det er behov for umiddelbart eller i fremtiden.

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)