Informasjonsinnhenting: behov og løpende bekymringer ved ulykker, terroranslag og katastrofer

Målet med denne modulen er å kartlegge umiddelbare behov og bekymringer, samle tilleggsinformasjon og skreddersy psykologiske førstehjelpstiltak.

Du bør være fleksibel når du yter psykologisk førstehjelp, og du bør tilpasse tiltakene dine til hver enkelt person og hans/hennes klare behov og utfordringer. Samle nok informasjon til at du kan skreddersy og prioritere tiltakene til å avhjelpe disse behovene. Innsamling og bekreftelse av informasjon starter umiddelbart etter at du har etablert kontakt, og pågår gjennom hele den psykologiske førstehjelpsinnsatsen.

Det kan være spesielt nyttig å stille noen spørsmål som klargjør det følgende:

 • type og alvorlighetsgrad av opplevelsene under katastrofen
 • dødsfall blant de nærmeste
 • bekymringer omkring forholdene i katastrofeområdet og løpende faremomenter
 • atskillelse fra, eller bekymringer om sikkerheten til de nærmeste
 • fysisk sykdom, psykisk helsetilstand og behov for medisinering
 • tap (hjem, skole, nærmiljø, bedrift, personlige eiendeler og kjæledyr)
 • ekstreme følelser av skyld og skam
 • tanker om selvskading eller skading av andre
 • tilgjengelighet til sosiale støttenettverk
 • tidligere alkohol- og narkotikabruk
 • tidligere traumatiske opplevelser og dødsfall blant de nærmeste
 • bekymringer rundt innvirkningen på viktige familiebegivenheter

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)