Praktisk bistand ved ulykker og katastrofer

Det å oppleve en katastrofe eller terrorhandlinger, og den vanskelige tiden etterpå, fører ofte til at mange mister håpet. Å forsyne mennesker med nødvendige ressurser kan øke deres følelse av handlekraft og håp, og av at deres verdighet er gjenopprettet.

De som bevarer en eller flere av de følgende karakteregenskapene har bedre sjanse til å komme seg på bena igjen etter slike opplevelser:

  1. optimisme (fordi det gir håp for fremtiden)
  2. tillit til at livet er forutsigbart
  3. troen på at alt vil ordne seg så godt man rimeligvis kan forventes
  4. troen på at utenforstående vil opptre til beste for en selv (at myndighetene vil reagere)
  5. sterke religiøse overbevisninger
  6. positiv innstilling (for eksempel: «Jeg er heldig, og vanligvis går det bra med meg»)
  7. ressurser, som hus, jobb og penger

Å hjelpe overlevende med umiddelbare eller forventede problemer, er en viktig del av den psykologiske førstehjelpen. De overlevende vil kunne sette pris på et slik målrettet fokus og på å få hjelp med å løse praktiske problemer.

Drøfting av umiddelbare behov foregår under hele perioden med psykologisk førstehjelp. Bistå den overlevende så mye som mulig med å avhjelpe kartlagte behov, fordi det kan være vanskelig å løse problemer i en situasjon med stress og motgang. Å lære de overlevende å sette oppnåelige mål, kan redusere følelsen av å være mislykket og ute av stand til å mestre situasjonen. Det vil også kunne hjelpe overlevende til å oppleve fremgang og hjelpe dem med å gjenetablere følelsen av kontroll over omgivelsene som er nødvendig for vellykket rehabilitering etter en katastrofe.

(Hentet fra boken PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, Felthåndbok 2. utgave)