Trenger du råd, støtte eller helsehjelp?

Trenger du noen å snakke med, eller er usikker på hvordan du skal finne frem i hjelpeapparatet?

Når vi i år markerer 10 år etter terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet 22.juli vekker dette tanker og følelser hos de fleste av oss. De som er hardest rammet kan oppleve forsterket sorg, sinne, frykt, avsky, eller følelse av håpløshet. Slike reaksjoner kan bli overveldende, situasjonen kan oppleves som truende og farlig. Rekasjonene kan også forverre eksisterende helseplager som posttraumatiske stressreaksjoner, angst, depresjon, søvnvansker, hodepine, andre smertetilstander eller utmattelse. Restriksjoner i arbeidsliv, studiehverdag og sosiale relasjoner under koronapandemien kan også ha rammet berørte etter terroren særlig hardt. Andre forhold og belastninger i livet spiller også inn. Noen kan ha nytte av enkle råd, mens andre trenger helsehjelp.

 

Oslo 20110725 TERROR RAMMER NORGE. Rosetog i Oslo, her fra Rådhusplassen. Store menneskemengder samlet seg på Rådhusplassen mandag. Roser i folkehavet.
FOTO: KRISTER SØRBØ/VG