Utøyastudien

Det 10 år siden AUFs sommerleir på Utøya var mål for de verste terrorhandlingene på norsk jord i fredstid. I angrepet ble 69 mennesker drept. Utøyastudien handler om hvordan terroren har påvirket liv og helse for de som overlevde og foreldrene deres.

Alle som overlevde terroren på Utøya 22. juli 2011 har blitt invitert til å delta i studien. Åtte av ti har valgt å dele av egne opplevelser og erfaringer i en eller flere av de fire intervjurundene utført mellom 2011 og 2020. Mange foreldre av de som var på øya under terroren har også deltatt. Til sammen har deltagere og intervjuere gjennomført over 2 000 intervjuer over hele landet. Vi i prosjektgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er dypt imponert og takknemlige for den store innsatsen som er lagt ned av hver og en, i hvert enkelt intervju. Stemmene bidrar til å frembringe viktig kunnskap om rammedes behov i tiden etter en stor katastrofe og gir en pekepinn på hva vi som nære, lærere, arbeidsgivere, helsepersonell, journalister og samfunn kan gjøre for å støtte og hjelpe.

Se prosjektleder Grete Dyb fortelle kort om Utøyastudien:

 

Aktuelt

 

Digital heldagskonferanse: Å leve videre etter terroren 22. juli 2011. Hva har vi lært og hva trenger du å vite?
1. juni arrangerte vi den digital heldagskonferansen Å leve videre etter terroren 22. juli 2011. Hva har vi lært og hva trenger du å vite?, der vi oppsummerer ti år med forskning.
Konferansen kan du se her.

Oppsummeringsrapport fra fjerde intervjurunde 
Rapporten med foreløpige resultater fra den fjerde intervjurunde (2019/2020) er nå lansert, les den den her.

Kunnskap fra Utøyastudien  
I boken «Å leve videre etter katastrofen» har vi oppsummert kunnskap fra de tre første intervjurundene på norsk. Kunnskapen har også gitt opphav til over 60 artikler utgitt i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, til rapporter til berørte, tilbakemeldinger til helsemyndighetene.

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli arrangerer samlinger for overlevende og etterlatte
I høst vil Utøyastudien være tilstedet ved de regionale og nasjonale samlingene for overlevende arrangert av den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. På samlingene vil vi presentere resultater fra den fjerde intervjurunden. For mer informasjon om samlingene, program og påmelding, se her: Støttegruppen 10 år etter

Følg Utøyastudien på Facebook
Facebook-siden «Utøyastudien – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress» finner dere kontinuerlig oppdateringer fra studien.

Støttespillere og samarbeidspartnere

Utøyastudien ville ikke vært mulig uten det gode samarbeidet vi har hatt med AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli siden høsten 2011 og frem til i dag.

Vi er også takknemlige for vårt gode samarbeid med Senter for krisepsykologi som siden terrorangrepet har forsket på de helsemessige konsekvensene av å miste barn, søsken eller nære venner i et terrorangrep og betydningen av riktig helsehjelp. Les deres oppsummering av funnene fra fjerde datainnsamling her.


Oslo 20110725 TERROR RAMMER NORGE. Rosetog i Oslo, her fra Rådhusplassen. Store menneskemengder samlet seg på Rådhusplassen mandag. Roser i folkehavet.
FOTO: KRISTER SØRBØ/VG