For intervjuere

Gode intervjuere er helt avgjørende i prosessen i å få samlet inn gode data. Høsten 2019 vil vi være i gang med nye intervjuer og vi er enormt takknemlige at du har mulighet til å være med videre i dette viktige arbeidet.

Takk til alle intervjuere

Hensikten med Utøyastudien er å kartlegge hvordan terrorangrepet kan ha påvirket liv og helse til overlevende og pårørende, for å kunne gi rammede best mulig hjelp og oppfølging.

Til sammen har deltakere og intervjuere gjennomført over 2000 intervjuer over hele landet ved fire ulike tidspunkt mellom 2011 og 2020.

Gode intervjuere med høy kompetanse har vært helt avgjørende i prosessen med å få samlet inn data i denne studien. Arbeidet har krevd intervjuere som er både strukturerte, fleksible og sensitive. Vi i Utøyastudien ønsker å gi en stor takk til alle intervjuere for å ha bidratt i dette viktige arbeidet. Vi er enormt takknemlige for den gode jobben som hver og en av dere har utført.

Intervjurunde fire er nå ferdig, og vi jobber videre med å analysere intervjudataene. Resultater fra foreløpige analyser av dette materialet kan du lese om her. For resultater og publikasjoner fra studien i sin helhet, se avsnittene «Forskningsresultater» og «Publikasjoner».

For flere spørsmål eller andre henvendelser, se vår kontaktinformasjon her.

Håndbok for intervjuere
Vi har utarbeidet en håndbok som inneholder alt av informasjon rundt selve intervju-prosessen og etterpå. Du kan laste ned håndboken ved å trykke på denne linken: Håndbok intervjuere

 

 

Prosess brukt i datainnsamling. Åpne bilde i ny fane for full oppløsning