Helsehjelp

Los-kontakt og informasjon

Det kan være vanskelig å vite hvilke tilbud som vil være mest til nytte for deg og hvordan du skal søke hjelp og støtte. Over hele landet er det derfor etablert en Los-ordning for at rammede skal få bedre veiledning og finne frem til egnede hjelpetiltak. De fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), har alle slike «Los-er» som skal bistå berørte. Utøyastudien samarbeider med losene og du kan kontakte dem direkte ved behov. Under finner du kontaktinformasjon til los i din region.

Region nord

Region midt

Region vest

Region sør

Region øst