Bøker og rapporter

I forbindelse med hver intervjurunde har vi lansert en kort oppsummering av hovedfunn for deltakere i studien og for å sikre rask tilbakemelding til helsemyndigheter.

Fagbok om helsemessige konsekvenser av terror

I boken «Å leve videre etter katastrofen» har vi oppsummert kunnskap fra de tre første intervjurundene på norsk. Forfatterne har forsøkt å forstå det unike med terroren på Utøya, og å sette denne kunnskapen i sammenheng med generell fagkunnskap om traumatiskering. Denne boken kan bestilles her via Gyldendal forlag eller via de fleste bokforhandlere i Norge.

Oppsummeringsrapportene fra de fire intervjurundene

T1

https://www.nkvts.no/andre-publikasjoner/opplevelser-og-reaksjoner-hos-de-som-var-pa-utoya-22-juli-2011-deloppsummering-nr-1-fra-prosjektgruppen/

T2

https://www.nkvts.no/andre-publikasjoner/opplevelser-og-reaksjoner-hos-de-som-var-pa-utoya-22-juli-2011-deloppsummering-nr-2-fra-prosjektgruppen/

T3

https://www.nkvts.no/andre-publikasjoner/opplevelser-og-reaksjoner-hos-de-som-var-pa-utoya-22-juli-2011-en-oppsummering-av-tredje-intervjurunde/

T4

Foreløpige resultater fra den fjerde datainnsamlingen er nå klare. Du finner oppsummeringsrapporten fra T4 ved å trykke her